modellllerL AV SPARK SCCN04 CADILAC DAMS MOTguldLA N.4 LM'00 modellllerL DIE CAST modellllerL


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
modellllerL FÖR SPARK S18SB003 PORSCHE 911 GT3 R N.76 SpA 2016 PILET -JOUSSE -NARAC 1 18

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
modellllerL AV SPARK SJ040 KODE9 - TOKYO MOTOR SHOW 2015 1 43 modellllerLINO DIE CAST modellllerL
modellllerL FÖR stjärna VAROR FÖR ÖVERSYN AV KYL HAN SPEEDER kejserlig SPEEDER LANDO MILLENIUM FALCON

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenmodellllerlerl för u -kit HGBF Gundam Bygg fighters Tri Bear Guy P 1 144 skala japan MA Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt modellllerlerl för u -kits robotarandar [SIDE MS] vinge Gundam Zero (EW version) SB
modellllerL FRÅN RYSIA 72329 1 72 Beriev Be10 NATO -koden Amphibious Bomber

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
modellllerlerl byggnad Set - 863 Delar - Engineering Educational leksak - K'Nex fri Shipp

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
modellllerlerl Cellar Valley Forge Militia Drummer Pojke Obelastad 75mm kit MIKE BLANK

Försäkringskassan: Regeringen underskattar modellllerL I SPARK S1042 MERCEDES 300 ET LE HAMMER röd 1modellllerL KIT MIN35056 –Minikonst 1 35 –Sovjet T -70 M & ZiS -3 med besättningvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
modellllerL CORGI leksaker nr.908 AMX30D ÅTERHÄMTNINGSTANK SET MIB
modellllerL MATCHlåda SUPERKINGS nr.K -35 MASSY FERGYSON TRACTOR MIB

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
modellllerlerl palatsets studio Ett stycke Sanji DTJP001 GK samlaor hkonsts Staty varmSALE

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. modellllerlerl Power HO skala RTR 0 -4 -0 Tank, SF
modellllerlerl Factory Hiro 1 12 Ferrari 250F Ver.A'57 silverine GP Fulldetaljer Kit K -674
modellllerL S0683 AUDI R 10 N.3 LM 2007 1 43 modellllerL DIE CAST modellllerL

På tisdagen godkände ministerrådetmodellllerL S2465 CHEVROLET CRUZE N.77 HUNGARING WTCC 2014 R.MUNNICH 1 43modellllerL S4426 PORSCHE 935 L1 N.69 DNF LM 1981 LUNDGARDH -PLANTANHORN 1 43modellllerlerl Shipways MS2021 Taurus Solid Hull Towbåt 1 96 skala trä Ship Kit ON SALE den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
modellllerlerl trä drake - Quay
modellllerLEO S3024 FORCE INDIA SUTIL 2011 N.14 MONACO GP 1 43 MUERE EL MOLDE

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenmodellllerLER FIAT 128 1 65533;65533; SERIE 1969 1 18 LM112B anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

modellllerlerl Factory Hiro 1 12 Lotus typ 49 Ver.A Early Type MultidMaterial Kit K689