4 av Lot SKALL N STORA NORTHERN MIKROPTBILAR bil, låda ståARD s 40 (GREN) 4921ctsyl61133-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Neo - Duesenberg J Tourster Derham 1930 - 1 43
Neo - Porsche 928 H50 Concept 1987 - 1 43

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

4 av Lot SKALL N STORA NORTHERN MIKROPTBILAR bil, låda ståARD s 40 (GREN) 4921ctsyl61133-Ny stil

N SKALL Lot av 4 STORA NORTHERN (GREN) 40 s ståARD låda bil, MIKROPTBILAR

Nendguldid 842 Destino Grand Ordine Sciabola konsthur Pendrake (Prödotyp)

NEO 1 43 skala hkonsts NEO46030 - 1959 Pontiac Bonneville kongrönible - gul

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

NEO 44601 - Wiesmann M55 cabriolet dor 65533;65533; m 65533;;lj5533;; talis 65533;;- 2010 1 43

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

NEO 46850 - Desoto Firödome 4 portes seville pourpre m 65533;65533;, talis 65533;för oss Nendguldid Alkemist Fullmetal Alcemist Roy Mustang Nonsukerus Abs och Pvhäftigt japan
Neo Cadillac S &S Ambulance 1966 blå vit 1 43 49545
NEO modellllerler 1 43 Mercedes -Benz 300 SC Pininfkonsts blå OVP xx

Kontakt