Lego stjärnornas krig varmh Rebellbas begränsad upplaga 7666 NEU OVP


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
LEGO stjärnornas krig The Clone Wars Republic Swamp Speeder Exklusiv Set

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
LEGO stjärnornas krig kejserlig Shuttle (10212)
LEGO stjärnornas krig Tie Fighter och Y vinge 7150

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLego stjärnornas krig UCS 10240 röd Five X -vinge stjärnafighter MISB NY Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt LEGO stjärnornas krig Ultimate samlaor s Millennium Falcon (avbruten av manual
LEGO stjärnornas krig X - vinge Fighter NIB NR Pensionerad

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
LEGO stjärnornas krig Jabba's Palace 9516 Returning of the Jedi New In låda Soled out

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
LEGO stjärnornas krig Jed Interceptor (7538)

Försäkringskassan: Regeringen underskattar LEGO stjärnornas krig Yoda s Jedi stjärnafighter 75168 leksakLego stjärnawars figur Chrome Dark Vadervhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
LEGO stjärnornas krig Jedi stjärnafighter med Hyperdrive 75191 byggnad Kit 825 Pys NY
Lego Super Heroes - Super Hero High School (av Lego) 41232

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
LEGO Super Heroes 76088 Thor mot Hulk Arena Clash leksak

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. LEGO Super Heroes Darkseid Invasion byggnad Set 76028 NY NIB
LEGO stjärnornas krig Kraften vaknar Första Ordningen Transportören ställer in NY IN låda
LEGO Super Heroes Showown på Mine 229pcs 76099 NY japan

På tisdagen godkände ministerrådetLEGO Superhjältar Captain America Jet Pursuit 6 -12 år 160pcs 76076 NY japanLEGO System 6414 Paradisa Dolphin Point Ny förseglad ruta Pensionerad Nice låda SällsyntLego -systemet Gods - och Crane -järnvägen Ny SEALD den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
LEGO -tåg Lastkran 6098
LEGO Technic 42033 Record Breaker ungar BYGGNAD FUN GIFT IDEA BRAND NY

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLEGO Technic 4X4 X -treme Off -Roader 42099 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Lego stjärnornas krig Kylo Ren s kommandoskyttel (75104)