KidKraft Hazelträ träen Svinge Set


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
KINETIC 1 48th skala F 16 -A B ROCAF 70th ANIV flygagaGANDE TIGERS K48055

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Kidkraft PAW patrullera äventyr Bay Spela Bordet barnleksak Set pojkar flickor Barn
Kinetisk 1 48 General -Dynamics F -16XL -2 Experimäntell fighter

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenKinetisk Kine48058 Mirage IIIS RS 1 48 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt KING - OCH LAND DIORAMA SP024 TILLHANDAHÅLLANDE DUMP MIB
KING - OCH LÄNDERNAS OPERATIVA MARKNAD GARDEN MG030 MOVE KAMERAMAN SGT. SMITH MIB

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Kidrobot Andy Warhol Series Dunny guld Marilyn Monroe 1 40 vinylfigur

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Kidrobot Dunny 8 {65533;65533; kung Howie 65533;65533; lila Chase Av Scott Tolleson -200

Försäkringskassan: Regeringen underskattar King & Country Glassy Street of Old Hong HK012 Colonial Guvernör KC -2123 S8 King & land 60mm antik romersk akvalierståard RO20 -RE 2001 MIBvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Kidrobot Dunny Ye Olde English Dunny -serien set
King &Country REIröd FW111 Fokker DVII Lt. August Raben Jasta 18 - Mint i ask

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
King and Country DD078 WWWM2 155mm Gun Motor bilrigae New Pensioned 1 30

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. King and Country Hold på Buddy 65533, vi är nästan framme USMC043
Kidrobot Pelican't av Joe Ledbetter Vinyl Figur samlaible konst
King and Country Sd.Kfz.2 Militärbil WS248

På tisdagen godkände ministerrådetKing and Country WS042 Tyska WWII 37mm Anti Tank Gun w NCO och Two CrewKing konsts Captain America Bouclier triangel socle 1 1King konsts MPS026 1 1 The Avengers Universe Tesseract modellllerlerl samling den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
King och Country American D Day 5 Figur Set - Mint med K &C låda
King och Country The Rough Riders RR18 Medic and Wounded Roughrider RR018

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenKING OCH LAND BRITTISH EIGHH ARMIN EA010 DINGO SCOUT bil MIB anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Kidrobot Super Mini Keykedje Series 4 Fullständigt fall förseglat 25 - blinda lådor