Mörk tid Fae, Mörkrets värld, Vit varg, Vampyr, Hardcover, Extra


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Motor för balanslutning Förlaga till extern förbränningsmotor

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Mörka Eldarsoldater målade en actionfigur.Warhammer 40K
MOTOR MAX 1 18 AMERIKANSKA KLASSICER 1957 CHEVROLET BEL AIR KONgrönIBIL 73175 röd

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenMotor Max American Graffiti 1955 Chevy Bel Air Congrönible röd & vit 1 43 NIB Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt MOTOR mänG -Var kreativ och fantasifull
Motorkonst - 1 35 OPTIMAS Tguld 88 - MO -13394

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Mörke riddaren Konami Gaia Ph -52 Yu -Gi -O Relief

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Mörkrets väktare av själar BEGRÄNSAD PRO PAINTED Sigmar Odlad

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Motorcykel Sidebil Metal Sheet modellllerlerl Tin årgång cykel 29 cm 37741Motorfordon JNR EF59 från japanvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
MORNINGTIDE MtG magi the Alling Booster låda Factory förseglade engelska
MOTORKITS BETTLEY BARNATO –METAL BUILT KIT 1 43 –RARE SOM SJÄLLER GOD KONDITIONEN

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
MOTORMAX 1 18 FORD CROWN VICTORIA CALIFORNIA HÖGSTA PkonstOL POLITIK CHP VITT

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. MOTORMAX MTM73178OG PORSCHE CAYNNE 2008 OLIVA grön
Morris Minor Corgi 1 43 (ca.8,5 cm) G5011 - Precision Metall poliert
MOTORN MED DISspela SHWCASE FÖR 1955 MJÖLK MIGLIA 1 18 AV CMC 120

På tisdagen godkände ministerrådetMotorarbetar Tuner Lift Station leksak spela Perfect Manhattan leksak MYTODDLER NewMotståndsrörelsen X -vinge Fighter från Lego stjärnornas krigMOTU Classics Laser Power He -Man och Laser ljus Skeletor Matty FkonstYG världwide den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
MOTU mot Dc Universum Classics Bizarro mot slåss Armor Faker TRU Exklusiv
MOTU, MOC MIB sällsynt original

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMotu, årgång, Moskvator, Universums härskare, MOC, förseglad, figur, He -Man. anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

MORSE - signerad monterad - Matted 17x10 - JOHN THAW OCH KEVIN WHELT