Sanei Stuff Doll Plush sittande katt grå CAT Sit japan leksak importeraeraera 4921caawe4821-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Smurfer 20068 Fotbollsspelaren Fotbollboll årgång Figur PVC leksak Bully Figurine
Smurfer 40243 High Diver Smurf Sällsynt årgång Super Figur leksak Lot Diving Figurine

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Sanei Stuff Doll Plush sittande katt grå CAT Sit japan leksak importeraeraera 4921caawe4821-Ny stil

Sit CAT grå katt sittande Plush Doll Stuff leksak Sanei japan importeraeraera

SLUT fantasi TCG TRADING bilDS PREMIUM VOL7 japanES URSPRUNGSSÄTT

Snabb och rolig ungar Rapid Fire Gun w 18 Dkonst Clear Cip & 90 -Feet Fire Range

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Snap Circuits 3D M.E.G Kit - 160 Projekt

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Snap Circuits UC -60 Electronics Exploration Uppkvalitetring KitSC -100 till SC -750 SLUT fantasi VII FF 7 Extra Knights KOMPLETE set serie 8 siffers JAP 1997 NY
SNCBAO 200 FGMmasterDUJIN 1 72 r 65533;65533;65533;95533;95533;undation DUJIN
Snoopy Giga Jumbo Nuigugrumi Astronauter 500 -årsdagen

SLUT PÅ ETT ETAPP - BRANDSMYNDIGHET - PATHFENDER ADVENTUR Del 4 ed Paizo

Snow RabbitNo.4672 Fylld Doll japan Plush leksak japaner ungar Gift

Kontakt