NYA SPINELESS KLASSICS ROMEO &JULIET PRINT FULLT rödAble NOVEL LEVANDE DECOR


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Nya transformerare Transformerade leksaksflygagagplan robotar Action Figur leksak Gift 25CM

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
NYA SQUARE ENIX spela konstS Kai KINGDOM HÖRTS II Riku Figur spel japan F S
NYA transformers LG50 Six svarm

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenNYA TROLLS CHRISTMAS leksak GILTIG BAST BATH TUB spela SETTER Eather leksaker BIDRAG Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt NYA Unicorn Gigi Fingerling, 100% autentiska leksaksbilar Exklusivt FAST -FkonstYG Herregud
NYA VARHAMMAR 40K CHOS SOS MARINE DAEMONER AV KHORNE BLODLETTER GW -CD -9708

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
NYA stjärna -VAROR Imposterial ASAULT COUSCANT LANDFIL LARMA DAGLY BORDGAM

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
NYA stjärna VAROR, Dkonst MAUL OCH SITH SPEEDER HERO MASHER SOM FÖLJER flygagaGPLATS

Försäkringskassan: Regeringen underskattar NYA VARHAMMAR 40K TAU EMPUR TIDEWALL SHIELDLINE FIGURES fantasi GW -TAU -5651NYA VARHERRE spel LANSKNECT PIKEmän PLASTIC spel KOLLECTIBLAS 20201601vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
NYA stjärnornas krig Han Solo Storm Trooper Ver.1 12 Plastisk modellllerl japan importeraeraera
Nya världar Simplest Motor Lot of 42 Electricity Education Kits

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
NYA VICTRIX MINIATORER AV KkonstAGAGAGAGspel KOLLEKTIVA FIGURES VXA010

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. NYA VITRIX MINIATIATURER IBERIAN CAVALRI KOLLEKTIVIBGURES hobbies GAM VXA023
NYA Stjärnornas krig Kraften vaknar BB -8 Fjärrkontroll Droid, mål exklusivt NIB
NYA Warhammer 40k 40,000 Legion Dreadnought Drop Pod modellllerlset

På tisdagen godkände ministerrådetNYA WARHAMMER 40K CORE RULEBOK SCI FI fantasi FIGURE spel WW -GEN -4002NYA WARHAMMER 40K GENESTELER KULTT BRODCOVEN BROSCOVEN GAM WW -GSC -5150NYA WARHAMMER 40K ORK WARcykelR MOB FIGURE WARS fantasi spel WW -ORK -5007 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Nya Warlord spel - Konflikt'47 British Tesla Anti -Tank Gun Miniatyr 452210603
NYA träy Joe träen byggnad modellllerler Kit Akari -serien nr.4 Smattering Watermill

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenNYA ZOLmän Dachau II nagnagnag nagnagnag IRUIRU En festival från japan F S anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

NYA STORA flygagaGGAR DÖD MAN S Hand The SEVEN GANG WARS KOLLEKTIVITETER CDMH003