TETSUJIN 28 GO KARORIA MIRACIELL HANDLING BEGRÄNSAD 3000 MEDICINSK leksak G55 -014


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
The City Of Kings fri shipping spel Leksaker och spel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Tetsuo Umezawa - Legends (magi mtg) Sällsynt
The Cooking Club for ungar -- Burger Kit -- for Ages 6 Brand New

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenThe Dogs of Flanders Jigsaw pussel Flandre katolska kyrkan 1014Pcs Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt The fantasi Trip RPG The Forest Lords of Dihad
The FlatTop - Copper EDC Spinning Top

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
TEXAS CHANSAW MASSACRE - läderface 40th Action Figur Neca

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Texas Instrumänt Voyager biltridge

Försäkringskassan: Regeringen underskattar The Great Clans L5R RPG Rollspelande fantasi Sourcebok Legend Five ringar 4th EdThe House of Beorn Polystone Diorama Wetavhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Text av Corgi -gåvor 14 Hydraulisk tornvagn med lampståard för utmärkt originalitet
The last Knight Premier Edition (Leader Class) drakeTROM Combiner (2016)

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
The liten buss TAYO Emergency Rescue Centre Huvudkvkonsts spela set leksak

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. The Lord of the ringar Fellågship Electronic ljus N Sound Sting Sword New NIB
TF 2018 POTP [Leader] Optimal Optimus japan
The Most lotteri vit Cat'S projekt Summer Vacation Enjoy Nha japan importeraeraera

På tisdagen godkände ministerrådetThe Muppet Show Mini Dog Lion Exklusiv Palisades Figur i förseglad vit MailerThe One 12 samlaive förundras Blade Figur av MezcoThe Race for the Galaxy New Frontiers - Board spel - Rio Grande spel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
The Settlers of Catan Fourth (4th) Edition - Brand New in Sealed låda
The Simpson's Moe Tavern Duffman

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenThe Tavern in Spesskonst. anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

TF Källa - Transformer Masterpiece - Beast Wars - Megatron