Diverse leksaker, fiskpris, tändsticksask osv. pkonsti för leksaker


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Dingus Egg Alpha NM Sällsynt kvalitetrad PSA 7 magi MTG bilD (IDgp40639371) ABUspel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
CCB3 Barn som skapar extern förbränning GSS varm Air Motor Stirling
prydlig 109 Gabriel modellllerler T Ford från Secret Service.Mint lådaed.1969

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenprydlig 145 Singer Vogue Classic All Original Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt prydlig 173 Nash Rambler.Sällsynt kött med blå ränd.I Plain låda.1960 -talet
prydlig 1950 s Jaguar D -Typ nr 238 N MINT Superb

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
CORGI 241 GHIA L.6.4 EXCELLENT i original låda

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Cosbebis Lady Deadpool och Kid Pool och Dog Pool heta leksaker

Försäkringskassan: Regeringen underskattar prydlig 260 MORIS ROYAL MAL VAN lådaED mtprydlig 36B TRACTUR WILLEME REMORQUE FRUEHAUF BACHEE NMIB MYCKET nice Lvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Dallari 1 43 1957 Ferrari D50 Hawthorn Monaco GP
prydlig 504 Foden 14 ton Tanker, blå Flash, bra i originallådan

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
prydlig 726 MESSERSCHMITT BF109E TYRMAN WWWII Fighter NR MINT i original låda

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. prydlig 982 PULLmore bil TRANSPORTER & LOADING RAMP \ EXCELLENT I original låda
Decal FORD ESCORT RS 1800 KYOSTI HAMALAINEN 1000 LAKES R. 1977 WINNER (08)
prydlig bilAVAN KONVERERAD TILL RAC SOM SAKNAR SIN PLASTISKA DÖRR

På tisdagen godkände ministerrådetprydlig Electric Dairy Van (NCB), vit, Mint lådaedprydlig Guy Van - Slumberland - Ridged Hubs - B NBprydlig Meccano England 1948 Exportnummer stort 25Y JEEP Förenta staternas armé den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
prydlig Miroltier Estafette Renault - MIB
prydlig Pullmore bil bilrier.

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenprydlig Superleksaker 561.Skyll på Knox Bulldozer.röd Presque mänte en original anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Det här är en stor del av vårt team.Herregud