MTH 30 -1771 -1 O -27 Atlantic Coast Line kejserlig 4 -6 -2 P47 med PS3


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
MTH järnvägKing 30 -72194 Gondola Bil med LED julljus och skidor

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Mycket Rare TEATER DOLLS gjorde AFOI KALANTZI NY I SEALD låda Herregud
MTH järnvägKing söderern Pacific Crane bil O Gage modellllerler Tåg 30 -79570

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenMTH S GAUGE TÅG 35 -9006 GABE AMERIKANSKA LAMPLIGGER flygagaER Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt MTH Tåg 80 -2096 -0 Reading Alco FA -1 A Enhet Motor DCC Ready HO skala
MTH Tinplate 11 -30260 Ande of Union Pacific US Airforce ståard Gage låda

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Neu Revoltech Faust der North stjärna Revolution nr.007 Raoh Figur Kaiyodo F S

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
New Movie Masterpiece Avengers FXTRON MARK I 1 6 Action Figur heta leksaker

Försäkringskassan: Regeringen underskattar MTH Union Pacific Dash -9 Diesel Locomotive Engine HO skala Tågs 80 -2310 -0MTL Mikrödåg 1160 BNSF 965441 FWvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
NISB Lego Castle Medieval Market Village Pensionerad; 8 Minifigurer djurs
Mu kurdiska Lee Jag pratar gosedjur japan

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Muddkip Poke Docl ÖverStorlekrad Fuzzy Plush Pokemon Center japan Fylld Figur RARE

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Muky Corvette Spezial silverinien Gr 65533;65533n;
Ny 1 60 DX Chogokin Macrouss Frontier VF -25G Messias Michail Egen figur
Multidman Publishing MMP ASL Advanced Squad Leader ASL Journal 2 SW

På tisdagen godkände ministerrådetMultiplex Hitec Rc Roxxy Bl Brushless Outrunner 4260 05 314972MultiplikationsFlash - kort (0 -12 Alla fakta) -169 Multi FärgMunitorum Munitions Hub Warhammer 40k 40,000 Terrain spelverkstad New den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Muppande hund Barkley Mupparna Med applåder Jim Henson 1995 NWT 14
MUPPETS Palisades Captaine ABRAHAM SMOLLET Action Figur Serie 7 FORDRAGSISLAND

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMus och Mystiska berättelser från Mörka Skogen - Utökning anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Ny LEGO 6212644 7954 Harry krukmakare Hogwkonsts Great Hall byggnad Kit, 878 bitar