MTG X1 Rolling Ekonsthquake, Portal Three Kingdom, R, NM -Mint, fri America shipping


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
MTH 30 -79493 O Burlington Northern Santa Fe rödary Snow Plåg

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
MUSSCLE MASKINER 1969 DODGE CHAGER R T 69 MOPAR HEMI 1 18 SKALE
MTH 30 -9054 Movie Theater NIB

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenMTH 34 e TCA NATIONELL KONVENTIONSKATTLE bil 1988 SAN FRANCISCO w låda Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt MTH 42401 NYC CABOOSE YARD BYRÅN NY
MTH 70 -74097, 1 Gage G skala, 40 'låda bil - CSX (Safety Train)

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Neoformers bilnival Set, 46 Piece fri Shipping

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
NEW KOTOBUKIYA FRAME ARMS RF -Ex10 VULTUM RE modellllerlerl Kit från japan

Försäkringskassan: Regeringen underskattar MTH 80 -2165 -0 HO New York Central GP35 Diesel Locomotive DCC rödoMTH 80 -2374 -1 HO MTA R -21 4 bil SUBway SET DC, DCC och ljudsignal SOUTBOUNDvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
NIB -LBB 30808 14 Nat'l Garden järnvägway Convention
MTH British järnvägways 2 Bilpassagerare Set för NEM Fine skala 22 -60052

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
MTH elektriska tåg 451004 O skala O -31 RH SWITCH SCALTRAX

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. MTH HO Union Pacific GP38 -2 Diesel w DCC och PS -3 Ljudavkodare 85 -2038 -1
Nuovo Kishiryu Sentai Ryusouger Saikyo Ryusou Set Dx Ryusouken Changer 2019
MTH MTA New York City Transit Gondola med Junk Load - 30 -7255 NIB

På tisdagen godkände ministerrådetMTH O -GAUGE söderern Combine Diner Set 30 -6130 -- NYMTH Premier 20 -98898 och K -Line 652 -1591 Die cast gondolas set av 3MTH järnväg King 30 -90173 Harley Davidson 2005 XL 883C Sportster 40 'lådabil den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
MTH järnvägKing 30 -7575 Pittsburgh Iron City Beer 4 -Bay Hopper NIB O Gauge
MTH S GAUGE TÅG 35 -9006 GABE AMERIKANSKA LAMPLIGGER flygagaER

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMTH TINDPLATE TRADITIONER 10 -2048 NO. 214R REEFER bil anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Ny Ho Gage H -3 -008 Jnr 183 -Baserad 1000 Serie Latter Term typ 2 Båda Hematopoi