Lego Atlantis Neptune bilrier 8705 Ny pensionerad


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Lego 76023, slagträt, läderlappen Super Heroes Set, New Dmg låda

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
LEGO vänner Stephanie s Fotboll Training Park 119pcs 41330 NY japan
Lego 76052 läderlappen Klassisk TV -serie BATCAMVE DC Super Heroes Nya förslutna

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLego 76105 förundras Super Heroes The Hulkbusster Ultron Edition NEU OVP Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt LEGO 7624 Indiana Jones Jungle Duel
Lego 7744 Polisens högkvkonster - 2008 - 100% Bygg färdig

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
LEGO TULLMODULER BYGGNAD TOWHUS passar med 10218 10246 10251 MOC 409

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Liberty promänad Lamborghini Aventador i 1 18 Scala Kyosho

Försäkringskassan: Regeringen underskattar LEGO 7904 - Hobbit, Exklusiv Barrel Escape - NYLEGO 7929 Jurassic värld 2 fallna kungariket bilnotaurus Gyrosphere Escape 577pcsvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Lionel 27657 Central of Georgia NE Caboose New in låda
LEGO 80101 Kinesisk nyår Middag 2019 ASIA EXKLUSIVE CA

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
LEGO 8049 Technic Tractor with Log Loader; New & Sealead; 100% to CHARITE

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. LEGO 8485 Technic kontrollera Center II
LNIB O skala MTH RealTrax Operativa O -31 Växling till höger och till vänster
LEGO 8864 värld Racers ­Desert of Destruktion (NY och i utmärkt skick)

På tisdagen godkände ministerrådetLEGO 9476 ORC FORGE, HERRE AV TRÄNCKNA, LOTR, NY I låda, MISSB, UTFÖRD HTFLEGO Agents 70164 - Hurrican -65533;berfallLego Aqua Raiders 7775 Vattenbas Invasion BNIB den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
LEGO Arkitektur Vita huset 21006 Ny gratis sändning
LEGO läderlappen 7888 Tumbler Jokerns glass, komplett läsning

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLego läderlappen Movie Batcher invaderar 70909 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

LOT 15 varm HW City tävlings Showroom Fantasi BMW Chevy C10