LEGO ARKITECTURE - 21027 - BERLIN - BRAND NY - FORTSÄTTNING


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
M.T.G. japanESE 2015 CORE SET M15 BOSHER låda FACT SEAL.

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
LEGO vänner Hospital of Hekonst Lake City 41318 Från japan New Set
Lego 75954 Harry krukmakare Hogwkonsts Great Hall leksak, Wizzarding värld Fan Gift, B...

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLEGO 76023 The Tumbler Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Lego 76052 läderlappen Classic TV Series Batgrödt
LEGO 76105 förundras Super Heroes The Hulkbusster Ultron Edition 2018

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Lego leksak berättelse 3 Western Train Chase (7577) NISB

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Lianleksaker 1832201 Ginaf 3 Assi Cassone röd 1 50

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Lego 7627 Indiana Jones Temple of the Crystal Skull Sealead låda 10 MinifigsLEGO 7780 läderlappen Batbåt Jakt på Killer Croc Minifigur –2006 förseglad.vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Lionel 2026M -1 Motor - LN
LEGO 7908 Sagan om ringen Piratfkonstyg Ambussh Splitter nya fabrik förseglad Wear

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
LEGO 7962 stjärna WAR Anakin's & Sebubas Podracers NY

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. LEGO 80102 drake Dance 2019 ASIA Exclusive 622 -teiliges Set -Gebaude
Llorens 53528 Llorens 53528 Sara Doll Beige
LEGO 8155 Racers Ferrari F1 Pit

På tisdagen godkände ministerrådetLEGO 8686 BIONICLE Phantoka Toa Lewa NY SEALDLEGO 9450 Ninjago Epic drake slåss 915 Pieces NYLEGO A Mosaikens värld den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Lego alvdrakens helgedom 41178
LEGO Arkitektur Robie House 21010

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLego läderlappen 70915 Two -Face Demolition Pensionerad Nya förseglade 564 -bitar anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Lot (3) YUGIOH INFINITE IMPERMANNECE ULTRA RARE X3 -DUAL POWER (”FRAMTID ”)