M -181 CMC 1 18 Ferrari D50 1956 lång näsa Tyska GP Fangio


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Ludo - djuri da Fattoria

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
LEGO DC Super Heroes Speed Force frize Pursuit Set
Luftfkonstyg United Air Lines 720b 1 400 Planplan Airplan flygagagplan

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLuftfix Gloster Meteor F8 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt LUFTHARE Comfort Shell Tube PkonstAHCS -65
Luftlös warspel Gear Army Force 3pcs Paintboll 40mm Gasgranat lång

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Lego Tåg Egen Illinois Central GP40 - Vänligen läs ITETSBESKRIVNING

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Lesney Lot 12x MILITÄRA bilS-RARE SJÄLV - GOD KONDITIONEN

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Luftvapnet Cv -22b Osprey Kirtland Afb 1 144 skala KitLuke Skypromänader Deluxe Version 1 6 skala Figur (Den sista Jedi)vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
LIMA TEE HO 1002 SET (TRANS EUROPA EXPRES) SNCF X 2780
Luna av Dorian CleAvenger Staty 90429

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lupin III BEDÖMNADE KOLLEKTIONER Första tv -serien

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Lustrons krigsruta Panzerforce låda VG
Liten visuell Mercedes -Benz DTM 1993 Diorama med 3 -bilar 1 64 typ 1 (JS)
samla Mahjong - brickor Suisen (Narcissus) ljus Mats set från japan F S NEW

På tisdagen godkände ministerrådetLYCKLIG MATCHlåda bilen REFERENT KANTEEN ORIGINAL låda GPWLynton Barnstaple Bogie Ougrön Wagon 009 {65533;65533; 65533; kele Oo 1 76 non Peint Train Kit J5Lysande spjut av Eldar soldat målade actionfiguren miniatyrWarhammer 40K den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
M -075A Audi 225 Front Roadster 1935 Blac gul 4000, 1 18 CMC
M F 032 Kit D'Encinte Nietenbeamt 2 '2' T32 Fleischmann 4170 1362

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenM.A.S.K. MASK Kenner - Fireflygaga årgång 1986 - samlaible MisB New Ta den anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

LOL SURRISE DOLL BLING GLITTER SERIER