MTH 1 48 O skala SD60M Motor Burlington Northern Train


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
MTH ELEKTRISK TÅG 20 -20279 -1 O skala Premier ES44AC Dieselmotor w Prödo -Soun

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Mycket 4 Sesame Street tärningskast bils Brand New
MTH HO Indiana järnvägroad GP38 -2 DCC Ready Dieselmotor 85 -2023 -0

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenMTH JÄRNVÄGS PITTSBURGH STEELERS bussSNINGSSTAT TILLTRÄDE NY NFL fotboll BYGGNAD Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt MTH MTH30257 O -27 Operativ Handbil, MOW orange
MTH O -GAUGE 2 -Bil O -27 Madison Combo Diner Set 30 -6269

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Nerf Vortex Mega Howler fotboll.Helt ny

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
New Lego stjärnornas krig set 8037 Anakin's Y -vinge stjärnafighter NIB, Factory seled

Försäkringskassan: Regeringen underskattar MTH O skala Union Pacific 2 -8 -2 USRA Micado Steam Engine modellllerlerlMTH PREMIER MISSURI PACIFIC SD50 DIESL MOTORN SCALHJULER PS2 NY MOPACvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
NICE MÅSTE SE GM HAWTHORNE VILLAGE 50TH ANIVERSAR CORVETTE TÅG W EXTRAS BUY
MTH järnväg KING Cosmo Family Pizzeria o gauge byggnad 30 -90217

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
MTH järnvägKING 30 -7439 HARLEY -DAVIDSON MOTORCYCLE CHRISTMAS lådabil O GAUGE TÅG

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. MTH S Gage PS -2 Hopper Bil B &O 35 -7540
NV183268 av NOREV BMW M535i 1980 guld METALLIC 1 18
MTH tåg 20 -2196 -1 O skala Great Northern EP -5 Electric w Prödo CabniB

På tisdagen godkände ministerrådetMTH TINPLATE TRADITIONER ståARD GAUGE FÖRSTA FRÅGA 10 -1069 WEIGH skala NIBMTL GP9 Western Pacific Diesellok Micro tåg Spur z skala osårbarMU 3D Metal pussel stjärna Craft Thor Armor YM -N020 2 i 1 Joint Moble modellllerler DIY den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Muessel Brasrage Co 40 Double Sheathed Micro Trains 049 00 670 N 1 160
Multani, Maro -Sorcerer - Foil New MTG Urza's Legacy magi

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMultiplex Hitec RC Ali Solius 224253 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Ny Jurassisk värld Förgör N Devour Indominus Rex (GCT95) Preorder Presale RARE