bild Fight Vanguard CFV Kaguya Månmånens frälsare J -Ruler Uber Holo Mint


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Bygg en Bear arbetarhop - PAW patrullera SKYE plysh 14

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
läderlappen den animerade serien 14 Figur Lot Fågelskrämman, Clayface, Robin, Penguin
BYGGA EN BEAR SHOPINS D 65533; ” FRAMT 65533;LISH DONUT PLUSH ” OCH CANDY KISSES SPARKLES ExcLUSIVE leksak

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenByggd kod 1 35 GEASS Akito Exilerad ALEXANDRE Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt BYGGNAD och modellllerLERING AV AMERIKANSKA HORS UTKADE WAGONER - bok
Byggt för visning Akademin 1 48 flygagagplan Su -27 flanker

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
BGS kvalitetd QUAD 9 w 9.5 & 10 subs Arabian Nights Wyluli Wolf Dark MTG magi

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Bljusord Terminators död Guard Nürgle KOMMISSIONEN målning

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Byst för Stjärnornas krig Stormtrooper 1 1Byxor för pyjamas Brand Nyvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Boeing 707 -320 tärningskast 1 200 begränsad rödigering 1 of 120 producerad.BRAND NY
C &R REPLIKAR KR13 TRIUMPH TR6 1969 -75 DARK blå N MINT lådaAD HANDBYGG

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
C -7 Lionel Post War 6544 Missile Firing bil w. 4 Missiles 0 skala modellllerlertrain

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. C.P. Hornby Dublo Motor och mjuk motor fungerar bra...
Brio Farm järnvägway Set leksak Train Set for ungar - Made with European Beech trä
C148 Executive Desktop AV -8B Harrier II -USMC 1 48 modellllerlerl Airplan

På tisdagen godkände ministerrådetC38 Chaos Beastman Slothman Citadel gw bearstmän spelarbetarhop före slottaC6572 Executive Desktop F -35C JSF -USN 1 72 modellllerlerl AirplanCabal Coffers - Foil ljus Spela MTG Tormänt magi den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Cadillac 1 Antique retro sportbil 1910s T 24 Race 43 modellllerlerl 12 Metal 18 Racer
Cadillac Fleetträ All Weather Phaeton, mörkröd, 1 24, Neo

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenCadillac Sedan Deville 1963 BoS modellllerler 1 18 BOS350 modellllerlerl anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Brooklin BRK 166a 1960 Chevrolet Impala 4 -Porte Hard -Top Sport Sedan