Kenworth T700 Kyosho skala 50 1 Cab sovvagn 4921cqcej34110-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Laylax NITRO.Vo Svinge Type BIPOD NEO med Bipod -Adapter 141323
LB -Studio - hkonsts Staty - One Piece - Bkonstolomeo

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Kenworth T700 Kyosho skala 50 1 Cab sovvagn 4921cqcej34110-Ny stil

Kyosho Kenworth T700 sovvagn Cab 1 50 skala

Lansdowne modellllerler 1 43 skala LDM52 - 1956 Austin A90 - Phoenix Beige

LBB 23191 Undekorated Mogul Steam Locomotive & Tender NIB

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

LBB 40271 G Saxon Era VI Fraktbil K

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

LBB 42100 CHRISTMAS GNOMY GONDOLA TRANSPORT bil DATUM 1997 Lansdowne modellllerler 1 43 skala LDM86 - 1950 Humber Super Snipe DHC - Metallic grön
LBB 50171 ELEKTRISK TÅG 1 AMP TRANSFORMER & 50175 THrödTLE NY NO låda CHRISTMAS
LBB 72600 LCE HÖGSTA MODERN PASSAGERAR TÅG KOMPLETTA STkonstER STÄLLER BRAND NY

L'APPEL DE CTHULHU - COFFRET LE REJETON D'AZATvarmH - DESbilTES

LBB G SKALE lådabil ERA III SPB48672

Kontakt