Man Lion {65533;gry 65533; S stjärna A03 Kaltofen Voyage et Omnibbussenternehmän Grimsby 1 87 Rietze


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Marklin 39972 DB AG Poweröd Cateney Maintenance järnväg bil MFX DIGITAL

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Marklin 37725 DB Diesellok Br 212 röd Feuerwehr Digital vers.30 ESU
Marklin 43308 HO EC Tiziano Typ WRMz 135.0 Dining bil

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenMarklin 45101 K. W FRANS5533;65533; rtt.Skvaller.E. Bil Set Geissling Steiger 1 W 65533; Die 65533; rttemberg Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Marklin 47202 DB Schenker Set med Sliding Tarp bils
MARKLIN 5524 2 PORSCHE 356 COUPE rödAN NÄRA MINT RARE SELLRARO

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Matchlåda TP -21 Datsun och Motorcycle Tjärnväger möttes.blå mint, sällsynt, fransk blister

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
MAZINGER - Metal Action nr.3 Mazinger Z Jet Pilder - Mazinga Z

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Marklin 59093 I Double glida Switch Center delMarklin 60932 MFX Digital Deckoder med ljud (Diesel)vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Medicom 5PRO STUDIO bilBOTIX CX -001 Astrogudar Falsk Färg Ver.Åtgärd Figur
MARKLIN 7051 HO avlägsen kontrollera CRANE blå låda

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Marklin 88022 Locomotive in ljus BULB Pen Mini Club Z gauge NY in OVP

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Marklin CM 827 3 Scatola completa
M2 MASKINES 56000 50B01 bil HAULERS COCA COLA COKE RELEASE 1 64 SET av 3
Marklin Gage 1 preussisk P8 Baden 4 -6 -0 Steam Engine and Tender Item 55981

På tisdagen godkände ministerrådetMARKLIN H0 [367 K vagone trasporto pietrame TALBOT ottimo in orig].Fält 1940MARKLIN H0 4505 6 7 8 9 ’Lot 5 stängd wagons ’1 with ljus ’ like new ’OVPMarklin Hamo 8347 Tyska ånglok med rök och låda den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Marklin HO 3750 Digital ICE -Triebkoppf - Set BR 401 DB - Elisabeth - original bo
MARKLIN HO GAUGE 28971 GLASASTEN TANK LOCO MED 2 VIKT bilS AUSTRIA, 1953

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMarklin HO skala Wurttemberg 2 -6 -2 ångmotor 125 År Set 2857 NY Testad anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Maisto 1 18 2006 Tren Challenger Concepto Fundito modellllerlerismo Coche orange