Plastsmodellllerl flygagagplan Fawn Tamiya 1 100 Cobra


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Plajärnväg DD 51 Typ 1150 K -02

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
NYA BOLT - HANDLINGMINIATURER KUBLWAGEN spel KRIGSKOLLEKTIVITETER WGB -WM -158
Plajärnväg E5 & E6 Shinkansen Konsoliderad uppsättning

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPlajärnväg full av anslutningar Kintaro & godstrafik fri sjöfkonst Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Plajärnväg GENBI SHINKANSEN Genbi Shinkansen
Plajärnväg hyper Guardian HGV -04 vit Saber F S

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Ödet EXTELLA Jeanne d'Arc Gravure Vachance.1 8 Figur Roliga riddare japan

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Oregon Scientific Smkonst Globe Deluxe Edition Internet Updatum PR18 -06 NY

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Plajärnväg JR West särskilduppsättning F SPlajärnväg begränsad fordon 0 Series Shinkansen 3 -bil 1964 Tokaido Shinkansen dvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Oxford tärningskast Diamond T Tank Transporter
Plajärnväg OT -05 Talking Gordon Easy järnväg Set

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Plajärnväg S -04 N700 Series Shinkansen med ljus Mizuho Sakura

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Plajärnväg S -21 Yufuin Forest
Petitcollin Petitcollin614807 Finouche Lucie Doll
Plajärnväg S -44 681 -baserad snökanin F S

På tisdagen godkände ministerrådetPlajärnväg S-05 700 Series Shinkansen Hikari järnväg stjärna with ljusjapan importeraera Plajärnväg Shinkansen deformation Robo Shinkarion DXS09 Shinkarion 500 KodamaPlajärnväg Shinkansen deformering Megadeka E6 -baserad station Norm från japan den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Plajärnväg Thomas (Gordon) Shooting stjärna
Plajärnväg Thomas T -03 Henry

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenPlajärnväg Thomas TS -18 Victor anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Piko 57990 Diesellok Herkules MRB H0