Hobbybo 1 72 - F4u -4 Corsaire


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Hobbytrain N Gage H 2724 Sz 1216 Coca Cola Ep vi

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Hobbybo 1 72 - Sh -60bseahawk
Hobbyverksamhet Xrödor Nano -F4 flygagagledare OmnibussF4SD 20x20mm HW31001001

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHobbyvinge Xerun V10 G3 Motor 5.5 540 Sensoröd Brushless Motor - Hw30401107 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Hobytrain 1100 {65533;rough 65533;chelle N SBB Cff Classe Re 6 6 E -Lok Locomotive 11681 Imherree
Hög kvalitet 1 4 skala X -män Magneto hkonsts Staty Recast modellllerler leksaker 40CM

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Hobbybo 80318 1 48th skala Rafale C

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Hobbybo 8045 1 48 A -7E Corsair II

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Hogan ANA Precision 1 400 ANA All Nippon Airways Boeing 777 -200 JA713A (NH40022)Hogan HOLH09 Aibuss A380 -841 Lufthansa D -Aime i 1 200 W O Gearvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Hobbybo 82480 1 35 e skalan Tyska lådaer MAPV
Hogan vinges 1 200 harmonie British Airways G -BOAD LI8843 Herpa vinges Katalog

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Hogan vinges, 1093, B777 -300 japan Gov flygagagplan 1 200

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Hogshead Pub WFRP Marienburg ­Såld nerför floden SC NM -
Hobbybo 83841 Sovjet T -35 Tung Tank Tidig Bil Statisk modellllerlerl 1 35 skala
Högsta Super Soaker 50 Water Blaster Keychain

På tisdagen godkände ministerrådetHÖGway 61 1966 PONTIAC GTO HARDTOP röd 1 18Hokusho Sightseeing buss Minibil 1 43Holbein large for japan konstist's brush YuAya cutting 505,022japan importeraera den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HOLDA Civic Integra DC2 Spoon Tuning Sport gul OT792 NEU NY Otto hkonsts 1 18
Holistisk design, Armada Noble, Armada Ship samling, 4 låda Sets SW

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHom Treni Vagoni Ottone konstigiano Svizero anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Hobbybo 83897 1 35 ­Sydafrikas Olifant Mk.1B MBT