stjärnornas krig Lego Satser 26 4921cqbyz21534-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Leksaker i liten värld
Leksaker med mixad soldatrobot ryttare Stålmannen Barn Leksaker

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

stjärnornas krig Lego Satser 26 4921cqbyz21534-Ny stil

Lego stjärnornas krig 26 Satser

Lego Train Santa Fe Mail Bil. Var snäll och läs beskrivning...

Leksaksbil Nissan EBBRO 45037 1 43 IDx Nismohkonsts Avslutat Die -cast japan

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Leksaksmed grön Science -Tin Can Robot.Fri sjöfkonst

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Lektion för Lektion med Dalimi Food Court Barn LEGO TULLMODULER BYGGNAD TOWHUS passar ihop med 10218 10246 10251 MOC 425
Lemax 0504 HAUNTED CABIN Spooky Town byggnad Hallågeen Decor Pensionerad begränsad
LENZ SET101 NY PRO DCC SYSTEM VER.3.6R W KOMPLETTERANDE INTERFACE, W TRANSFORMER

Kontakt