Ferrari anda GT 18 1 458 Street GTO84 röd promänad Liberty Performance LB Coupe 4921cydft22655-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
1 43 BBR Metal 43 Ferrari 412P 01 100 enheter 24 h Le Mans 1967
1 43 bisarr Lola T296 Ford bil Hours of LeMans BZ068

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Ferrari anda GT 18 1 458 Street GTO84 röd promänad Liberty Performance LB Coupe 4921cydft22655-Ny stil

1  18 GT anda Street Ferrari 458 Coupe LB Performance Liberty promänad röd GTO84

1 35 -skala av hkonstsmodelllllerler kit tyska soldater WW2 (3 siffror)

1 43 buss GM -5103 Hamilton Fishbowl Ny look särskildmålad

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

1 43 Conquest modelllllerler 1949 Cadillac fleträ trä Bodied Limo 25th An.rödigera

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

1 43 DIP modelllllerlerler ZIS -110A Ambulance Moskva 1955 (L.E. 180 pcs.) 1 35 skala WWWII Panther AuSF.D Sd.Kfz.171 modelllllerlkit av TACOM med klara alternativ
1 43 Ebbro 45569 Honda Civic 2016 WTCC Michelisz hkonstsmodelllllerl FK2 Typ R
1 43 Ferrari 250 GT SWB 1961 röd BBR SUPERB SEE INFO RARE

1 35 Tiger 131 Drakmodelllllerler byggda

1 43 FURGONETA MERCEDES -BENZ MB 100 MERCEDES SERVITElåda

Kontakt