HO SCALPrödO 2000 UNIONENS PACIFIKA SD7 W DYNAMIC BROMOTIV


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Hobbit Den förtvivlan av Smaug staty 1 6 Tauriel från träland Realm WETA

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO SCOLE AIRFIX MIDDLE AGES OCH ROMAN tidR FIGURINER OCH SHERträ CASTLE
Hobbit Riesenadler spelverkstad Lotr Lord of ringar

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHobbrein DC konst 304000 Steuerwagen -Set VS 145 DB Ep 3 röta Neuware OVP Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Hobby 1 72 japan Air Self -Defense Force F -15Dj Aggressor 72 -8090
Hobby Boss 1 35 (Ranger särskild Operations Fordon) RSOV w MG

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO skala - WATHERS PrödO 920 -48611 CONjärnväg EMD SD9 Locomotive DCC rödo

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO skala Atlas NRE Genset Locomotive CSX - 1304 NIB

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Hobby Boss 1 35 GMC Bofors 40mm GunHobby Boss 1 35 MAN -5 Plast modellllerler Kit 85507 HBO85507vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO skala Fleischman SNCF 6801 Franska lokomotiv
Hobby Boss 1 35 Sovjet MBV -2 Armed Train

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Hobby Boss 1 35 T26E4 Personpilot

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Hobby Boss 1 350 SMS Seydlitz
HO SKALE AThearn GENESIS BNSF SD751 LOKOMOTIV
Hobby Boss 1 48 F -111 Cavy Aardvkonst Fighter -Bomber Militära flygagagplan 80351 modellllerlerl

På tisdagen godkände ministerrådetHobby Boss 1 48 Ryska SU -27 Flanker B Fighter 87111 modellllerlerl Kit plan flygagagplanHobby Boss 1 72 Tyska WR360 C12 LocomotiveHobby Boss 83852 1 35 Sovjet T -28 Medium Tank (Welded) den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Hobby Boss israeliska Merkava Mk.IV Main Bettle Tank MBT Armed 82429 1 35 modellllerlerl
Hobby Ezrun Max6 Combinata Sl 4985 1650kv Sensorless Hw38010801

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHOBBY japan 1 7 BIKINI VARRIORER - VALKYRIE PVC FIGURE 498932509211 NY anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO SKALE ATLAS guld POSTER NORFOLK SÖDRA RD U23B HÖGHET NOSE LOCO