Lionel 6 -18040 Norfolk och Western'J '4 -8 -4 Steam Engine New Mint in låda


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Lionel 6 -82447 Sheriff & Outlaw Bil

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
LIONEL 6 -18117 O skala SNATA FE AT &SF FE F3 AA UNIT DIESL LOCO 200 SET MIB nl
Lionel 6 -8283 O Conjärnväg SD40 Legacy skala Diesel Locomotive

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLionel 6 -83163 O Kinkade Christmas lådabil NY I ORIGINAL låda Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Lionel 6 -83498 O 2016 National Lionel Train Day lådabil MT låda
Lionel 6 -8403 SOO SD60M

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Lionel 6 -18501 Western Maryland NW2 Poweröd Diesel Locomotive LN låda

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
LIONEL 6 -18827 CHRISTMAS RS -3 lycklig Holidays -DIESL LOKOMOTIV

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Lionel 6 -8433 O Strasburg Gondola med VatLionel 6 -84843 GE Demonstrator Legacy AC600vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Lionel 6 -19117 Great Northern Combine Passagerarbil O skala modellllerler Tåg
Lionel 6 -85052 O Electro -Motive Legacy SD7OACE Diesel Locomotive blåtooth

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lionel 6 -85214 O Reading Legacy F3 B -Unit (Poweröd) B

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Lionel 6 -8641 O AMC -2 Motor kontrolleraler LCS
Lionel 6 -21466 Lionel K -Line 6 -21466 Ringling Bros.
Lionel 6 -9575 Thomas A. Edison Aluminum Passagerarbil NIB circa 1981

På tisdagen godkände ministerrådetLionel 671M -1 Motor - LNLIONEL 82097 BUCYRUS -ERIE GANTRY CRANE MIB avlägsen KONTROLL FRÅN CAB1,2Lionel 8851 och 8864 New Haven F3 AA -enheter och B -enhet med originalrutor den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Lionel American flygagaer 6 -44077 PRR Merchantise Service låda bil 56869
Lionel American flygagaer Northern Pacific PA -1 Passagerare Set S Gauge Train 49602

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLionel BALTIMORE OCH OHIO RÄTTSLIG SKALL FB -2 DIESEL LNL8523 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Lionel 6 -22982 ZW Postwar Celebration Series kontrolleraler NIB