Ho Gage järnväg Top modellllerlerl Tee Sbb Ram 501 -502


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO Roco Minitankar konstitec 9th Panzer Järnvägsbil \A33 King Tiger Tank Detail

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO -Gauge - Thomas & Vänners - Iron Bert
HO Santa Fe Steam Locomotive {65533;gry 65533;liten Dynamite roach 65533;; 100% Tested & Raffinerad Lot L86

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO SCALBRASS CENTRAL importeraera ALCO FA -1 FB -1 PRR VERSION PAINTED Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt HO skala - BROADway LTD 5429 CB &Q EMD E9 A Enhet w DC, DCC & Paragon 3 Ljud
HO skala 3;65533; AMERICA 500 YEARS JURS 55533;65533; semiter järnväger x 3

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO H0 Rivarossi 2590 bilrozza ristorante matbil C.W.I.L. 2871 nuova MIB

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO HOn3 Egen Weatheröd RR Crossing Gate Tower Scratch byggnad Diorama

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO skala AThearn GENESIS G6120 SD70M EMD LEASINGHO skala ATLAS guld ITEM GP40 -2 FASE 2C LOCO FLORIDA EAST KOASTvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO IHC MEHANO GG -1 ELEKTRISK KONjärnväg blå DCC GG 1 BRAND NY MEHANO 2011
HO skala Bachman Elektriska tåg

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO skala Brass 4 -8 -0 LMB modellllerler N &W Klass M Motor Kör Mycket Nice NOS (424sj)

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO skala BROADway LTD 4594 ATSF 4 -8 -4 Northern DC, DCC och PARAGON 3 SUND
HO Kato 37 -1710 EMD SD45 Locomotive Santa FE 5300 NIB
HO skala Downtown Deco DD2006 Bingo s Pool Hall byggnad (ej färdiglagad utrustning)

På tisdagen godkände ministerrådetHO skala IHC TEXAS och PACIFIK STEAMMOTOR 2 -6 -0 MOGUL.DC, NYHO skala modellllerler järnvägroad Train Engine Norfolk söderern GP -40 Locomotive DCC SoundHO skala NJ TULLBROSS KLASS T -1 4 -8 -4 LOKOMOTIV den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HO skala SP Coast Dayljus konsticulated stol 2 -bil Set & 2465 - BLI
HO skala Walthers Cornerstone Built -Ups 933 -2822 Route 66 Motell modellllerlerlbyggnad

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO SCENIC RAIRLROAD TÅG SET CP 0 -4 -0 TIDIGARE LOCO KANADIAN PACIFIC 35;RRCP -385 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO KIT DPM guld vitwater Brevinge