HO CP järnväg System Line Diesel Locomotive (utmärkt villkor).Ingen ruta


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO Rivarossi C Ltm FS Italia öppna bras bil 14311 NOS

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO DASH 8 -40BW UNDEC ATM9831 (ORGINAL låda)
HO Roco Minitankar 7th Panzer POW Tåg 5 Järnvägsbilar ;A852 Handmålat

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO Roco Minitankar 7th Panzer järnvägway Bil Panzer Tank Handmålat Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt HO S4 DIESEL DCC SV O B ATSF BAC63209 (ORGINAL låda)
HO SCALBRAS SUYDAM 35;RR -3 ståARDJÄRNLROAD 80 'DING bil ORGAN

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO Faller 130388 Hexenloch Mill Kit

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO -Gage - MRC - ljudavkodare - Atlas Genset

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO skala - BROADway LTD 5429 CB &Q EMD E9 A Enhet w DC, DCC & Paragon 3 LjudHO skala 1 87 Modern 3 Bay Fire Station Built and Readyvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Ho Gage Oriental Shs Up Alco C -630 C P
HO skala Athern ATH86831 RTR SD40, CSX Ex -C &O w DCC & Sound

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO skala ATLAS guld LOCO POTEM U30B HÖGHET NOSE NDEM RDNEW

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO skala BACHMANN ITEM GG1 DCC SUND PRR TUSCAN röd 5 STRIPE NY
HO Genesis Santa Fe SD75M dieselmotor i originallådan; \G6137
HO skala Brass SOHO 1403 Great Northern Bagage Dorm Passagerarbil T12

På tisdagen godkände ministerrådetHO skala byggnads - 39826 -H0 Kalllager och lager för bryggeri - kitHO skala Fordon - 13060 - LIEBHERR Teleskopisk bilenkran 1160 2 - kitHO skala Kato SD40 -2, CSX 8868, Nice Egen färg DCC klar den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HO skala modellllerler järnvägroads & Tåg (’Agricultural Load ’ John Deere Corn Cutters
HO skala Scenery - 58585 - läskiga gravyard

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO skala VH Brass CNR U1f 4 -8 -2 Kanadas nationella Coasting Drive anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO Heisler Steam Logging Locomotive - Egen vävd - helt sergead