HO Broadway begränsad Norfolk & Western Ry 4 -8 -4 ånglok 611 J DCC SUND


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO Prödo 2000 Norfolk & Western GP30 dieselmotor i originallådan,

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO Broadway Ltd BLI 1142 Olastat USRA Heavy Pacific 4 -6 -2 Steam DCC & Sound
HO Rapido F40PH -2D Rebuilt Via järnväg Renässans DC (DCC Ready)

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO Roco Minitankar 6th Panzer Anti -flygagagplan Järnvägsbil A884 Handmålat Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt HO Roco Minitankar 6th Panzer Army Train A857 Handlackad Weatherd
HO RS3 DIESEL W TS EZ APP B &M 1508 BAC68604 (ORGINAL låda)

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO CSX SD38 Locomotive Non -Sound - Aterarn 35;ATH884880 vmf121

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Ho Drop -in ljudavkodare Ateran Mp15 För Dc och Dcc ersätter originalPC -styrelsen

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO SCALBRAS AKANE BALTIMORE OCH OHIO 4 -6 -2 P -7 PACIFIK LOKAOMOTIVHO skala - Branchline blåprint - Lot (10) 5314 söderern Pullman Kits vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO -EMD SD70ACE - DCC Sound - Norfolk söderern (NS Penn Central Heritage)
HO skala 1 87 Brand Station Built and Ready.med bakre sidodörrar

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO skala Athern ATH86831 RTR SD40, CSX Ex -C &O w DCC & Sound

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO skala ATLAS guld POM MP15DC LOCO NORRFK SÖDRA NY
HO Gage Liliput L13256 Electric Locomotive Class E10 DB Ep III BNIB
HO skala BACHMANN SPECTRUM MOTORLot \W -14

På tisdagen godkände ministerrådetHO skala BRASS SUYDAM PULLMAN bil FALLON PAINTEDHO skala byggnads - Pkonsti - Pkonsts - Kitbash - Layout Structures JUNKHO skala GP10 Paducah Locomotive w DCC & Sound - Midsöder IMRC 49806S -01 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HO skala LOUIVILLE & NASHVILLE Poweröd FB2'B 'UNIT DCC Ready Bachmann 64804
HO skala MTH GP38 -2'söderern Pacific 'DCC Ready Item

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO skala Soho UP Dome Diner rödo att köra anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO -Gauge - Thomas & Vänners - Iron Bert