HO BROADway BEGRÄNSAD WEATHERD BALDWIN DEMO CENTILED DIESL 600 SUND DC DCC


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO Prödo 2000 C.B &Q SD7 dieselmotor, NIB

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO Broadway begränsad 691 SP Morning Dayljus 1941 Prewar Ledat NIB
HO Prödo 2000 PA Locomotive begränsad Edition PPR A Item nr.21667

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO Rapido Tåg CN - SW1200RS - GR -12y klass - DCC -Ready Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt HO Roco Minitankar 6th Panzer Tank Järnvägsbil A871 Handmålat
HO Roco Minitankar 7th Panzer järnvägway Bil Panzer Tank Handmålat

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Ho Builders in skala Tennessee Pass Depot Kit

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO Climax Logging Steam Locomotive - TSU 2200 Ljud DCC ljus - Egen vävd

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO Santa Fe ATSF Brass Steam 4000 klass 2 -8 -2 Sunset modellllerler Samhongsa LocomotiveHO SCALBROSS BALKOA STORA NORDE EMPUBLIKEN BYGGNAD DINER OLUMINERADvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO hantverkman Kit SRMW söder River modellllerler arbetar Kit Wrisley Papers
HO skala - INTERMOUNTAIN 49911 -01 LOUIVILLE & NASHVILLE FP7A DCC Equipted

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO skala AHM Pola Rico Passagerarstation Egen lackad Weatherd

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO skala Athern Roundhouse RND78030 Dash 9 -40CW, NS DCC klar
HO Engine & Tender, 789, Baldwin 2 -8 -0, Train, Consolidation & Tender Loco
HO skala Atlas RTR Lot av 8 C &O Chesapeake & Ohio, Se bilder

På tisdagen godkände ministerrådetHo skala Bowser U -25b N de M lok DCC OCH SUND post 23840 Road 7613HO skala BROADway LTD 4594 ATSF 4 -8 -4 Northern DC, DCC och PARAGON 3 SUNDHO skala EMD F7A Locomotive w DCC & Sound - Santa Fe L - Walthers den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Ho skala JUNKYARD Diorama.Extremt detaljerad.Väldigt fint.Rare
HO skala modellllerler järnvägroad Trains Motor Union Pacific GP -40 Locomotive DCC Sound

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO skala rapido Caboose Last anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO -Gage - MRC Ljudavkodare - Alco SD60 SD70 F Ljud