HO BRADway BEGRÄNSAD -MILWAUKEE S -3, 4 -8 -4 -DC, DCC, PARAGON 3 SUND, SMOKE


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO MTH Die -Cast KbayStsB S 3 6 3 järnväg AC w DCC, Sound, Smoke 80 -3215 -5

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO BRASS CENTRAL importeraera 4 -8 -2 MOHAWK - WEATERAT TULLLEVANDE FkonstYG
HO North West Short Line mässing Northern Pacific klass 28E mör, NIB

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO Passagerkonståg Lot av 8 Milwaukee Road w interiors Rivarossi \35;B26 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt HO Prödo 2000 Burlington GP30 dieselmotor, NIB
HO Prödo 2000 Reading S1 dieselmotor i originalruta

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO BRASS ÖVERGRIPANDE OMI C &O G -9 2 -8 -0 LOKOMOTIV

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO Brass Tenshodo 423 Den stora norra BagageStreealinerad Passagerarbil J7346

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO Rivarossi C Ltm FS Italia öppna bras bil 14311 NOSHO Roco Minitankar Eget byggt vattentorn Handmålat av vävdavhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO -BROADway BEGRÄNSAD (P838) EMD SW1500, L &N gul grå Paragon2
HO Roco Minitankar Handmålat egen bränsledepå inkluderar soldater.

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO SCALBOWSE LOCO ALCO C -628 FCP NY DCC OCH SUND UTRUSTNING

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO skala - Branchline blåprint - Lot (10) 5314 söderern Pullman Kits
HO -BROADway begränsad 4984 UP Challenger 4 -6 -6 -4, museets version, Two -tone
HO skala 3D Print D &RGW Offset GS Gondola 42ft (45k Series) Blank Double Kit

På tisdagen godkände ministerrådetHO skala Athern Genesis Santa Fe SD45 -2 NyHO skala Atlas Master Line 10002312 Dash 8 -40CW CN DCC LjudHo skala Bowser U -25b N de M lok DCC OCH SUND post 23840 Road 7613 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HO skala Broadway Ltd BLI 2056 PRR I1sa 2 -10 -0 Steam Loco DCC & Ljud
HO skala EMD SD40 -2 Mid Locomotive - BNSF (Heritage I) Kato

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO skala Kato 37 -6343 CR Conjärnväg SD80MAC Diesellokomotiv anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO Broadway begränsad USRA ljus Mikado 2 -8 -2 med DCC & Sound