HO BACHMANN UNION PACIFIC 2 -6 -2 PRARIE SMOKE Locomotive Ny i fält 51501


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO MEHANO TBILLINE UNION PACIFIc DCC rödAN 2 -6 -0 MOGUL 35;M4889

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO BLI BROADway LTD 1250 EMD SD40 -2 DCC Ljud P2 N &W Norfolk och Western 1634
HO MTH Die -Cast Long Island H -10 2 -8 -0 2 järnväg DC w DCC, Ljud, Smoke 80 -3243 -1

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO Old Tyme Steam Locomotive 100% Tested & Refurbished Lot C19 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt HO PFM United AT &SF 2 -8 -2 Mikado klass 4000
HO ­Prödo 2000 ­E7 A -B -B set söderERN PACIFIC gulden State SP 601 -5900 -5901

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO Brass LMB modellllerler New York Central System Hudson J3a 4 -6 -4 NY behöver arbeta japan

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO BRASS OMI 5771 OVERLAND SP SD45T -2 DIESL CUSTO AS SSW COTTON BELT

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO Prödo 2000 söderern S1 dieselmotor i originallådan, DCCHO Roco DB krokodilelektrisk motor i originallådavhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO BRASS PFM C &O K -4 2 -8 -4 KANAWHA TULLMYCKET ICKE -DEKLARAD Vacker
HO Roco Minitankar 6th Panzer Army Train A844 Handlackad Weatherd

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO S2 DIESEL DCC RDY SYDHERN 2230 BAC63306 (ORGINAL låda)

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO SCALBROSS BALKOA STORA NORDE EMPUBLIKEN BYGGNAD DINER OLUMINERAD
HO BROADway BEGRÄNSAD 2458 GE AC600 BHP ROADARAGON 2 DC DCC SUND
HO skala - KATO 37 -6617 AT &SF - SANTA FE SD40 -2 Loco DCC rödo Compatible

På tisdagen godkände ministerrådetHO skala Atearn Genesis F7 ABBA Great Northern 452 DC WeatherdHO skala ATLAS guld ITEM GP40 -2 FASE 2C LOCO FLORIDA EAST KOASTHO skala Bachmann ALCO 2 -6 -0 Union Pacific DCC Ready Item den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HO skala Brass Sunset Great Northern 2 -8 -2 O -8 Steam Locomotive J653
HO skala Campbells Soup Brand Train Set.

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO skala HARLEY -DAVIDSON {65533; 65533;1997 EVOLUTION EXPRESS 65533;955533; ERROR UPPSIDE DOWNTRAIN SET NY anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO -BROADway BEGRÄNSAD EMD SW 1500 PARAGON 2 RODUNION PACIFIC NY