HO BACHMANN ALASKA RALROAD LOCO F7 - B DIESEL ALASKA RR LOKOMOTIV


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO MARKLIN PASSAGERARE CAT AV 3

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO BACHMANN Plus Northern Class J 4 -8 -4 Norfolk &Western Power Steam
HO MILITÄRA SJUKHUSET F3 -A DUMM LOCO W 3 PASS -bilS MILITÄR

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO MTH Södra Stilla havet Dash -9 Diesel för 2 järnväg DCC rödo 80 -2306 -0 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt HO Operativa Gandy Dancer Asst.Bachman.
HO PrödO 1000 C -Liner Locomotive Milwaukee 28A -28B -28C 920 -31592 & 920 -31593

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO Bowser rödo att rulla K -4 Pacific PRR Item no.

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO Brass ALCO modellllerler av ROK -AM Korea PRR P -5B Electric

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO Prödo 2000 Great Northern GP30 dieselmotor i originalrutaHO RAPIDO BUDD RDC 16558 LONG ISLAND järnvägROAD 3101 DCC SUND BIGDSCOUNTBILSvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Ho Brass Great Northern F -1 2 -8 -0 Sunset modellllerler Eget målat och Weatherd
HO Roco Minitankar 6th Panzer Tank Järnvägsbil A869 Handmålat

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO Roco Minitankar konstitec 6th Panzer järnvägway bil Hand Painted Weatherd ;A6669

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO SCALA ATLAS KLASSISK guld ITEM C424 FARSE2 TOLEDO &WESTERN RDNEW
HO BRASS PFM C &O K -4 2 -8 -4 KANAWHA TULLMYCKET ICKE -DEKLARAD Vacker
HO skala - Branchline blåfrint - Lot av (10) 5361 Pullman sovvagn Train Kits

På tisdagen godkände ministerrådetHO skala 3;65533; AMERICA 500 YEARS JURS 55533;65533; semiter järnväger x 3HO skala Athern Genesis 69345 SD75M, BNSF w SUND DCCHO skala Atlas Guilford U23B, Road New, DCC Ready den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HO skala Bowser 691 -3619 EMD F3A Ph 4 F7Fas 1 Early Soo Line w LoksSound & DCC
HO skala Broadway Ltd BLI 2056 PRR I1sa 2 -10 -0 Steam Loco DCC & Ljud

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO skala EMD SD40 -2 Mid Locomotive - Canadian National KATO anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO Brass Train PFM Pacific Fast Mail Logging Climax klass C Aurora