HO Atlas Union Pacific C30 -7 dieselmotor NIB


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO MAN 0 -6 -0 SADDLE TANK DCR CP MRC393007 (NIB)

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO BACHMANN 4 -4 -0 UNIONENS PACIFIK STEAM LOCO W TEN W 3 bilS, CABOOSE RR365
HO mässing USRA 2 -8 -2 ångloko av Akane

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO modellllerlerl Järnvägstågaccessoarer Lot Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Ho NIB Odälld F40PH Diesel Locomotive by Bachman Spectrum Undec 8701
HO P.R.R. järnvägROAD TÅG SET 4 -4 -0 TIDIGARE LOCO PENSYLANIA RRP -318 PENSY

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO Bar Mills 171 -555 Old Man Hkonst s Kit NIB

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO BNSF H3 GP60M Locomotive Fox Valley modellllerler 35;FVM 20107

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO PrödO 2000 BALTIMORE OCH OHIO GPIO18 HÖGHET NOSE W DYNAMIC BROMOTIVHO Prödo 2000 Reading S1 dieselmotor i originalrutavhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO BRASS - ORIENTAL BEGRÄNSAD (SAMHONGSA), BURLINGTON (CB &Q) 4 -8 -4, ÖPPEN CAB
HO Rivarossi Union Pacific 4 -8 -8 -4 Big Boy ånglok i originallådan

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO Roco Minitankar Tyska järnvägsmotor Piko BR 56

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO RS3 DIESEL W TS EZ APP B &M 1508 BAC68604 (ORGINAL låda)
HO Brass NJ TullBrass av Daiung PRR klass S -2 Turbin 6 -8 -6 MINT
HO SCALBRASS CENTRAL importeraera ALCO FA -1 FB -1 PRR VERSION PAINTED

På tisdagen godkände ministerrådetHO skala - KATO 37 -605 BURLINGTON NORTHERN SD40 -2 Loco DCC CompatibleHO skala Atearn Genesis F7 ABBA Great Northern 452 DC WeatherdHO skala ATLAS guld ITEM NORFOLK SÖDRA U23B HÖGHET NOSE LOCO den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HO skala BACHMANN ITEM GG1 DCC SUND PRR TUSCAN röd 5 STRIPE NY
HO skala Brass Westside Great Northern H -7 4 -6 -2 Pacific Steam Locomotive H -202

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO skala hantverkman Kit MODULAR Factory hantverkMANN KIT anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Ho Brass Samhongsa Obelastad motor AS -IS Skadad (bt3)