HO ATLAS CONDIAL 7040 GP 40 LOKOMOTIV TULL FÖRKLARAD


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO KIT DPM Townhouse Flats w 3 Fronts by träland Scenics.Inkluderad sjöfkonst

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO ATLAS MASTER guld 10000 764 CSX YG GE 8 -40C DCC SUND Kadee
HO M guld DASH 8 -40B BC järnväg 3909 ATM9860 (ORGINAL låda)

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO mässing USRA 2 -8 -2 ångloko av Akane Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Ho modellllerlerl tåg - Roco, International Hobby, Marklin, Prödo
HO NJ TULLBRAS BALTIMORE OCH OHIO KLASS V V -2 HERRE BALTIMORE 4 -6 -4 LOKOMOTIV

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO Bachmann Gaines Gravy Train Set in Original lådaes Öppna nya

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO Bachmann Spectrum Frisco 2 -10 -0 ånglokomotiv rysk motor 1632

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO PASSAGERARJÄRNVÄGAR LTD S -312 RUTLAND COMBINE MILK bil SETHO Prödo 2000 C.B &Q SD7 dieselmotor, NIBvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO BETHLEHEM bil VERKAR KYL640 B &O POSTAL bil KLASS H -11
HO Prödo 2000 söderern Pacific GP20 dieselmotor, i originallåda

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO Roco Minitank Tyska missil A4 V2 Järnvägsbil Egen detaljinformation

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO Roco Minitankar 6th Panzer Reparation Tåg A435 Handmålat Weatherd
HO BRASS CENTRAL importeraera 4 -8 -2 MOHAWK - WEATERAT TULLLEVANDE FkonstYG
HO Santa Fe Steam Locomotive {65533;gry 65533;liten Dynamite roach 65533;; 100% Tested & Raffinerad Lot L86

På tisdagen godkände ministerrådetHO skala - Branchline blåfrint - Lot av (10) 5033 Wabash Pullman Train Kits HO skala - WATHES PrödO 920 -48810 ATSF SANTA FE EMD 60 Loco DCC rödoHO skala Athern ATH88615 SD40 NS söderern Heritage W DCC och Sound Equipted den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HO skala ATLAS guld TBILMAN ITEMGP39 -2 PH2 LOCO UNION NY
HO skala Bowser 691 -3619 EMD F3A Ph 4 F7Fas 1 Early Soo Line w LoksSound & DCC

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO skala BUDD RDC Målad BRASS LOOMOTIV anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO BRASS modellllerL SOHO 2109 PULLMAN 8 -1 -2 ROYAL OAK sovvagn OPAINTED 1979 RUN MINT