HO ATheaRN GENESIS BN GP39 -2 LOKOMOTIV MED DCC och TSUNAMI 2 SUND NIB


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO InterMountain 49365S03 DCC LoksSound SD40 -2 BC Järnväg 757 NIOB FRI FkonstYG

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO ATheaRNGENESIS G6135 BNSF SD75M LOKAOMOTIVE DCC rödO
HO Kato Seaboard RSC -2 dieselmotor i originalruta

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO Logging Climax Steam Locomotive - Egen vävd - DCC Sound Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt HO MARKLIN DIGITAL METRONOM LOOMOTIVE.
HO MILITÄRA UTBILDNINGSSET F -3 LOKAOMOTIV W 2 TANK bussTERS OCH TROOP bilRIER _RRM312

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO ATLAS CSX NRE GENSET RODBRIGDISCOUNTBILS

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO Atlas New York Central RS - 32 dieselmotor i originallådan

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO MumP54 Pennsy Postwar, No -Power Combine No Pan (1 -94641)HO PACIFIK flygagaER FRAKT SÄTT BAC692 NIB ÖPPNAS ALDRIGvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO Atlas Union Pacific U23B dieselmotor i originallåda
HO Prödo 2000 C,B &Q GP7 dieselmotor, i originalruta

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO Prödo 2000 söderern Pacific E8 9 dieselmotor, ny i fält

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO Roco Minitank Tyska missil A4 V2 Järnvägsbil Handmålat
Ho Bachmann The John Bull Train Set
HO Roco Minitankar 7th Panzer Army Train A845 Handmålat Weatherd

På tisdagen godkände ministerrådetHO SCALA ATLAS guld LOCO ITEMGP38 ALASKA RDNEW DCC UTRUSTNINGHO skala - Branchline blåfrint - Lot av (10) 5329 B &O Pullman Train Kits HO skala 1 87 EMD SD70ACE -T4 Locomotive Train by tärningskast Masters 85534 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HO skala Athern Genesis Santa Fe SD45 -2 Ny NOB
HO skala ATLAS TBILDAM GP38 -2 LOCO UNIONENS PACIFIK - RD NY

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO skala Brass Lambert 813 Tungvikts Pullman Passagerarbil T26 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO BLI 5676 UP 4 -8 -8 -4 Excursion BIG BOY & Oil Tndr w DCC Sound SMOKE NIB