HO Aternan SP 9347 SD45T -2 Locomotive söderern Pacific No låda


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO IHC TÅGEMD SD -40 BOSTON OCH MAINE LOCO IHC MEHANO BOSTON & MAINE

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO ATheaRN GENESIS FURX SD70M -2 LOKOMOTIV MED DCC och TSUNAMI 2 SUND NIB
-HO KATO BURLINGTON NORTHERN -SD40 -2 DC, DCC, SUND

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO Livsliknande Prödo 2000 23463 AB ALCO FA1 & och FB1 Lehigh Valley Rd och 549 NOS Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt HO MARKLIN 1989 MUSEMSWAGEN MUSEUM träSIDE bil - LN ON
HO MEHANO TBILLINE UNION PACIFIc DCC rödAN 2 -6 -0 MOGUL 35;M4889

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO Atlas 813 Guld DC DCC Ljud GE B23 -7 CSX 3106 MIB, TRO

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO ATLAS MASTER guld 10000 763 CSX YG GE 8 -40C DCC SUND Kadee

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO MTH Södra Stillahavsområdet Dash -9 Diesel för 2 järnväg DC w DCC & sundet 80 -2306 -1HO Overland Brass Union Pacific CA -10 cabose i originalvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO Atlas Santa Fe GE U23B dieselmotor, i originallådan
HO PrödO 2000 BALTIMORE OCH OHIO E8 9 LOKOMOTIV

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO Prödo 2000 Reading S1 dieselmotor i originalruta

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO Roco konstitec hkonsts byggnad Kit Unassembled Obästeämd Liten Warf
HO Bachmann Spectrum - SD45 Santa Fe SF blåbonnet NIB
HO Roco Minitankar 6th Panzer Army Train A844 Handlackad Weatherd

På tisdagen godkände ministerrådetHO Santa Fe ATSF Brass Steam 4000 klass 2 -8 -2 Sunset modellllerler Samhongsa LocomotiveHO skala - ATLAS TBILMAN guld 10 002 619 rödING GP39 -2 PH1 DCC & SUNDHO skala - WATHES PrödO 920 -48810 ATSF SANTA FE EMD 60 Loco DCC rödo den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HO skala Athern Dash 9 -44CW Union Pacific Road
HO skala Atlas Master DCC Union Pacific GP -38 låg Nose 2413 Locomotive NOS 9128

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO skala Brass 2 -10 -0 United modellllerler Fresco Engine Kör Mycket Nice NOS (424sj) anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO Bar Mills 171 -555 Old Man Hkonst s Kit NIB