HO OO Bachmann 00651 Irländsk järnvägsanläggning, komplett tåganläggning, förseglad SU -7A


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO DROP IN KATO SD40 -2 DUAL MODE MR C1802 NIB ÖPPNAS ALDRIG

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO 1 87 Herpa militär- Reparation Faciltiy - KIT
Ho Gage 1 -704 Ho Dd51 Hokutosei Färg Ny

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO GAUGE CAST MOTORER STEAM LOOMOTIVER COAL TENTRARE GREE NYC Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt HO HALMARK modellllerLER BRASS TROOP KITCHEN bil OPAPACED MILITÄRA MOW SbilCE
HO IHC US A ARMY F -3 A LOCO DC DCC SUND US ARMY EMD F -3 A M6813 S

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO 16BIT 8PIN NMRA universell EMD 645 MRC00017112 NIB ÖPPNAS ALDRIG

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO 72 'HVYT COMBINE PRR -POSTWAR 9921 BAC13601 NIB ÖPPNAS ALDRIG

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO Kato Seaboard RSC -2 dieselmotor i originalrutaHO M DASH 8 -40B SARATOGA & N CREK ATM00101806 (ORGINAL låda)vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO ALCO 2 -6 -0 STEAM DVV SV O B CN BAC51814 (ORGINAL låda)
HO MASTER guld U30B PH2 BN (ATM00101170) ORIGNAL låda

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO MTH Die -Cast KbayStsB S 3 6 3 järnväg AC w DCC, Sound, Smoke 80 -3216 -5

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO Oriental begränsad mässing Alco C -630 dieselmotor i original, Reading
HO Aternan Canadian National GP38 -2 dieselmotor i originallådan
HO Prödo 2000 Baltimore och Ohio GP7 dieselmotor, NIB

På tisdagen godkände ministerrådetHO Prödo 2000 Seaboard GP30 dieselmotor, NIBHO Roco Minitankar 2nd Panzer konstilleri Järnvägsbil A877 HandmålatHO Roco Minitankar konstitec 6th Panzer järnvägway bil Hand Painted Weatherd \A597 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HO SCALBOWSE LOCO ALCO C -430 NY DCC OCH SUND UTRUSTNING
HO skala - INTERMOUNTAIN 49365 -01 BC järnväg SD40 -2 Loco DCC Equipted

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO skala ATCHERN Tåg I Miniatyr 22 låda Lot.Lot anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO Aternan Genesis Milw 229 GP9 Locomotive Milwaukee Road ATHG62525 NIB