HMS REPULSE 1941 trumpetare Kit TR 05312


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO BROADway BEGRÄNSAD SÖDRA PACIFIK FÖRVAringarkonstIKLAD ORDFÖRANDE bil W ANTENA

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HMS Surprise skala 1 75 925mm 36.4 'High end version träen modellllerler Ship Kit
HO BROADway LTD 5461 UNION PACIFIC EMD SW1500 DC, DCC och PARAGON 3 SND

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO Climax Logging Steam Locomotive - TSU 2200 Ljud DCC ljus - Egen vävd Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt HO DROP IN 9 KATO MOTORER MRC0001930 NIB ÖPPNAS ALDRIG
Ho Gage 71014 C62 Formulär Steam Locomotive Tokaido Type Quantum Equipted Ny

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO - kod 100 fjärrstyrd högerväxlare

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO - Rapido Trains RDC -1 Ph 1b - NYC \\35;M455 - DCC & Ljud

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO Genesis ATHG69204 SD70M, Södra StillahavsområdetHO varm flygagaGbollAON NYvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO - WATHERS Mainline 910 -19835 KANADIAN NATIONELL SD70ACE DCC & SUND
HO KANADIAN NATIONAL 2 -6 -0 Mogul Loco gör SMOKE Ny i låda BACHMANN 56513

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO Lionel Union Pacific 4 -6 -6 -4 Challenger konsticulated Tone -grå

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO Marklin järnväg Zeppelin - 60 -års årsjubileum särskildmodellllerl - 3477
HO 1 87 Promotex Peterbit COE w 2 -27 'Dry Van Tjärnvägers - röd Cab
-HO MOTOR -MTH -2 -6 -6 ALLEGHENEY -CHEAPEAKE - OCH OHIO -DC, DCC, SUND,SMOKE

På tisdagen godkände ministerrådetHo On30 Logging Locomotive DCC Egen vävd, målad, dekorerad - lot 6HO PrödO 2000 BALTIMORE OCH OHIO E8 9HO Prödo 2000 söderern Pacific E8 9 dieselmotor, ny i fält den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HO Roco Minitankar 6th Panzer Tank Järnvägsbil A866 Handmålat
HO Roco Minitankar Crane Eget byggt Handmålat Weatheröd

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO SCALBRAS WESTSIDE modellllerL CO BALTIMORE OCH OHIO Q -3 2 -8 -2 LOKOMOTIV anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO 1 87 skala KANADIAN NATIONAL 2 -8 -2 Locomotive DCC rödo ny i fält IHC 27009