HE531085 Herpa flygagasafair 737 -800 1 500 Förlaga flygagagplan


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Hej bilbot Santafe Ace bil Hyundai Transformera Robot Action leksak Figur u RC

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HE553964 Herpa vinges Polska AF AN -2 Der Wiener modellllerlerl flygagagplan
Hej Kitty Fairy Coleccionistas Serie Taza y Platillo Juego Sanrio 2000 Nuevo

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHej Kitty Water Dispenser JENKT3102 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Hej, Kitty Jet plan spela Set
HEJAN 5310 klass 53 D0280 FALCON i prödotyplime brun DCC klar (Bachmann)

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HE55606 Herpa vinges UAT DC -6B 1 200 Förlaga flygagagplan

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HE556286 Herpa vinges Ural AN24B 1 200 Förlaga flygagagplan

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Hekisagia Early governor Vol.1 höjd approx 76mm 1 24 skala plasjapan importeraera HEL56815 - Heller 1 75 Echelle - Nina Voile Bateau Kit Mod - FRAM5533;65533;lismevhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HE556569 Herpa vinges Air Berlin & Etihad A320 flygagatande framåt modellllerlerl flygagagplan
Hela tonen G -1A Bressans barock ABS hkonsts Alto Recordider

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HELI80773 - Heller 1 24 - Scania 141 Gervais

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Helikopter Mini Drone leksaker Gyro Crash Resistent Fjärrkontroll Elektronisk enhet
HE557177 Herpa U Army C31a 1 200 gulden Knights modellllerlerl flygagagplan
Heljan 1752 Järnvägsstation Db Plast modellllerlerl byggnad Set H0 Ny förseglad (F6)

På tisdagen godkände ministerrådetHeljan 902 - Metropolitan Bo -Bo Electric 1 London Transport grå - OO skala NYHeljan klass 07 Shunter i BR grön Wasp Stripes 2901 - fri ShippingHeljan klass 33 1 33106 BR blå 3458 - fri Shipping den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Hell Caesar Conquest of Gaul Stkonster Set (Tyska) Warlord spel Hail Caeser Rom
Hellboy 1 6 skala The First Hellboy Staty av Mondo

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHeller 1 150 Preussen anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HE557634 Herpa vinges 200 skala Thomas Cook A311 modellllerlerl Airplan