144 HG RX 1 -----------------------------------------------------------------------japan -Hej 2 -65533;65533;; --- –93 4921cctxt83655-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
HO skala EMD SD40 -2 Mid Locomotive - Canadian National KATO
HO skala KATO 1 -566 JR Passagerarserie 24 Hokutosei SUHANE 25 -500 Solo F S

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

144 HG RX 1 -----------------------------------------------------------------------japan -Hej 2 -65533;65533;; --- –93 4921cctxt83655-Ny stil

HG 1  144 RX –93 --- -65533;65533;; 2 -Hej -----------------------------------------------------------------------japan

HO Genesis SD70Mac CSX RR

HO skala järnvägroad Prödottype Picture Disc samling Set Över 25 tusen bilder

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

HO skala Thrall Container Well bil - DTTX Santa Fe A -Line IMRC 47304 -07

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

HO skala Walthers Union Pacific Cities PS 5 -2 -2 sovvagn Passagerare 932 -9510 HO Hampton Inn varmel HO
HO SD70ACE DIESEL DCC SV O B NYC BAC66004 (ORGINAL låda)
HO skala Fox Valley GP60 söderern Pacific S DCC Sound

HO -INTERMOUNTAIN S -01 FP7A ALASKA - BICENENNIAL DC DCC SUND

HO SKALE BOWER BALDWIN DS4 -4 -1000 SANTA FE NY

Kontakt