25mm Sagan om ringen DPS målade krigare av Rohan AP6717


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
25mm Warhammer 40K DPS Målat dödsvepud Bodyguard AP703

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
25mm Terrain DPS målat Kill Team Krogskull s Boyz samling AP5859
25mm Warhammer 40K DPS målat kejserlig Knight Knight Preceptor Canis Rex AP5539

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredaren25mm Warhammer 40K DPS Målat Tau Empire Ethereal På Hover Drone AP6470 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt 25mm Warhammer 40K KPW målat av Adeptus Mechanicus Onager Dunecrawler
25mm Warhammer 40K WDS målade Blood Angels Sternguard Veteran Squad q42

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
25mm Warhammer 40K DPS Målad Eldar Phoenix Lord Asurmän AP3770

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
25mm Warhammer 40K DPS Målad Necron Doom Scythe AP4421

Försäkringskassan: Regeringen underskattar 25mm Warhammer 40K WDS målade Space Marines Flesh Tears Dreadnought z1125mm Warhammer 40K WDS målat Space Marine Heroes s51vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
25mm Warhammer 40K DPS Målad Tyranid Hormagtant Brood AP6415
25mm Warhammer 40K WGS målad Ork Kommandos KOR033

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
25mm Warhammer Age of Sigma DPS painted Skaven Stormfiends AP6721

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. 25mm Warhammer Age of Sigmar DPS målade Empire slåssmage AP6603
25mm Warhammer 40K DPS Målade Chaos Space Marine Förrädare av Chaos AP6130
25mm Warhammer Age of Sigmar DPS målade Nighthemsök Knight of Shrouds AP3902

På tisdagen godkände ministerrådet25mm Warhammer Age of Sigmar DPS målade Vampire Counts anda Hosts AP511025mm Warhammer Age of Sigmar DPS Paint Orcs & Goblins Gorbad Ironclaw AP539825mm Warhammer lådaed spel DPS målade Necromunda Delaque Gang AP6636 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
25mm Warhammer fantasi DPS Målade dvärgar Quarrers AP5824
25mm Warhammer fantasi DPS målat Lizardmän Saurus Guard AP5463

I den kommande vårbudgeten ökar regeringen25mm Warhammer fantasi WGS Målade troll OG014 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

25mm Warhammer 40K DPS målade Chaos Space Marines Master of Executions AP6556