H. Figukonsts S. Hawk röd 4921cwkjz22655-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Sällsynta Vit 1 18 HÖGway 61 SUPERSAR samlaIBILES 1969 CHEVROLET YNKO CAMARO
Salmson S4e Kongrönible 1938 Turquesa 1 43

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

H. Figukonsts S. Hawk röd 4921cwkjz22655-Ny stil

S. H. Figukonsts röd Hawk

Sällsynta Cheburashka Mascot With boll Chain Ryssland

Sammanställd specifikation för Plajärnväg S -06 E3 Shinkansen Tsubasa

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Samurai Coalescence Series D3 Till från japan

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Samuraj med en pistol.Elite tenn soldater St. Petersburg 54 mm Sällsynta Curly, fel i etikett, utmärkt skick
San Francisco Streetbil Litho Tin bil Amazing årgång Alperna japan Sällsynt
Sandlåda för barn på Garden Beach Outdoor leksak

Sällsynta Edition Exoto 1 18 1966 Ford Gt40 Mkii X -1 Roadster

SANEI Gracefull grå and vit Cat Sit Down Osuwari Fylld djur Kawaii japan

Kontakt