Evil 2 Invånare STFR2001 - spel Board 4921cgijj83558-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
JAGUAR LYNX EVENTER XJS
Jaguar Xfr 2010 röd 1 Of 1000 43 Scala modellllerlerlino Pressofuso Nuovo vitlåda

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Evil 2 Invånare STFR2001 - spel Board 4921cgijj83558-Ny stil

Invånare Evil 2  Board spel - STFR2001

Ja looks 1 200 JAS MD-90 5 Unit rainbow Färg finished productjapan importeraera

JAKE OCH NEVERLAND PIRATES BATTLAND BUCCANEERS SET – JAKE, IZY OCH flygagaNN

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

JAKKS PACIFIK POKEMON DIAMOND och PEARL BUNEARL ELEKTRONISK FÖRKLARING

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Jal flygagagplan Varor med 3 -bitars uppsättning JA049 Ewer Newark Airport Poster 14 X 20 modellllerlerl Airplan
JAMARA 53265 Akron Lipo BL 2.4GHz
James Bond 50 -årsjubileum 1971 Ford Mustang Mach 1, 32cm --Diamonds Are Fore...

JAD9826 av JADA leksaker KEVROLET CHEVY IMPALA DOM 1 24

James Courtney 1 18 VF Holden HRT 2016 Clipsal 500 V8 Superbilar Biante B18H16B

Kontakt