Mini -Champs 1 43 Porsche 911 Gt 6 British Gtc 1996 403996606


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Minikonst {65533;; GERMAN konstILLEY TRACTOR {I5533;65533; Plast modellllerl kit 1 35 skala

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Mini Champs 1 43 Sauber Ferrari C 31 15 S. Perez 2012 410120015
Minikonst {65533;gry 65533; GAZ -03 -30 Mod.1938 955533;; plastmodellllerl kit 1 35 skala

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenMinikonst 1 35 Kfz.70 med 7,62cm F.K. 39 (r) Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Minikonst 1 35 SU -122 (Mid Production) Fullständig intern utrustning
Minikonst 1 35 Tiran 4 Late Type Interior Kit

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Mini Champs Magirus -Deutz Merkur 150A Bilar

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Mini Champs Renault Rs16 Kinesiska Gp 2016 begränsad 100 Enheter

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Minikonst 1 16 skala Franska Cuirassier Napoleonkrigen Plastic modellllerler KitMinikonst 1 35 - Mb Typ 170vgerman Cabrio Saloon - 135 170v Min35103 Tyskavhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Mini Cooper Austin Powers 1 18
Minikonst 1 35 - Tiran 4 Early Type.Inre utrustning

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Minikonst 1 35 –Italienska byn Diorama –135 Italiensk modellllerl Kit Village Min36008

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Minikonst 1 35 skala Middle East Diorama Plastic modellllerler Kit
Mini Cooper S Peter Sellers A Svarm in the Dark 1964 1 43 modellllerlerl SCHUCO
Minikonst 1 35 StuG.III O -Series Tank modellllerlerl Kit

På tisdagen godkände ministerrådetMinikonst 1 72 - Vakttorn (flerfärgad utrustning) -172 Vakttorn Kit MultiMinikonst 35213 35 e skalan Tyska Tank Pz.Kpfw.III AuSF BMinikonst 36036 Diorama med Ruinerade byggnader skala Plastic modellllerler Kit 1 35 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Minikonst 38022 1 35 th skala US Bulldozer
MINIkonst MIN36058 ZIS -3 GUN EMPLACEmänT KIT 1 35 modellllerL

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMiniatur från dvärgarnas armélåda - kungar av krig - 74x anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Mini DC Motorfkonstreglage i ruta