10214 LEGO Skapare Tower av villkor Stora & fabriksförseglat (2010)Nytt, Bridge 4921caawe31019-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Soldat med Fife of Pontical Swiss Guard 54mm Tin Målad leksak SoldierKonst
Soldaten Harlequin Troupe målad actionfigur miniatyrWarhammer 40K

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

10214 LEGO Skapare Tower av villkor Stora & fabriksförseglat (2010)Nytt, Bridge 4921caawe31019-Ny stil

Skapare av LEGO 10214 Tower Bridge (2010)Nytt, fabriksförseglat & Stora villkor

Smurfar årgång Lot Peyo Schleich PVC Figurer 1970 - och 1980 -talet Mushroom House

SOLDO FRANKRIKE.d) brödfödan,65533,monterbar.Avion bimoteur version silver.Emänning enkel.

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

SOLID SL1800604 MINI COOPER SPORT 1997 röd FLAG 1 18 MINIATURE DIE CAST modellllerL

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Solido 1 18 skala modellllerler bil S185022 - Citroen 2CV Dolly - grå röd Smurfer 20211 Basketbollsmurf årgång Sport Figur PVC leksak 1985 Peyo Figureine
Solido 123 Ferrari 250 GT 2 Frankrike gjorde blått 1 43 99% i mint skick
Solido N.206 Canon Howitzer 250 0 Militare i Scatola

Kontakt