Locomomora el rough 65533; liv5533;ctrica 1005, RENFE,MABAR 85352


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
LOCOMOTORA DE VAPOR SERIE 25 SNCB MARKLIN 3316 ESCALA H0

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Locomotive 040 DE 125 Mohn Sncf 65533;65533pIII Digitalet son -HO -1 87 -R37 -41022S
Log Horizon Akatsuki 1 7 ABS PVC Figur JUN158310 Aquamarine från japan New F S

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLOGO BADGE FERRARRI BEGRÄNSAD UTBILDNING Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Lojala detaljhandlare - MTG japansk P3K Portal Tre kungariken - BGS 9.5 (10,9.5,10,9)
Lokal nyckeluppsättning av Cheburashka

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Locomotive 277.048 Renfe {65533;rough 6553333; poque IV -N -1 160 -ARNOLD HN2343

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Locomotive Ae 8 -14 {65533;65533; p III SBB -Digitale son 3R -HO -1 87 -MARKLIN 37595

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Lokomotiv ’Drody 65533;’; vapeur 230 K DJH modellllerlerl Loco HOLokomotiv 193 890 bilgoServ Ep VI digitol son -HO 1 87 -ROCO 73924vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Locomotive BB 6747 Bordeaux 65533;65533; p V SNCF -HO -1 87 -REE MB065
Lokomotiv BB4221 B 65533;65533;siers SNCF -N -1 160 -HOBBY66 10019

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lokomotiv BR24 061 DB Ep III digital son -HO 1 87 -TRIX 22433

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Lokomotiv diesel 10321 Ep III RENFE -N 1 160 -ARNOLD HN2322D
Locomotive BB422369 Fret {65533;gry 6553333; p V 3R Digitals son Sncf -HO -1 87 -ROCO 79884
Lokomotiv G1206 TSO {65533;gry 65533; poque VI -HO -1 87 -PIKO 97764 -2

På tisdagen godkände ministerrådetLokomotiv Vectron RE 475 {65533;65533; p VI BLS 3R -HO 1 87 -PIKO 97762Loksljud V4.0 DCC - ljudavkodare med ljud av BR 8F färdigladdadLOL Överraskande hår Docka 15 Överraskning Blind låda Random Välj födelsedagspresent den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
LOL UNIPONY SERIES 4 WAVE 2 PETS WGE Listning fx1
London Transporterade E1 Rehabilited Tram 1915 buss Gammal tid Train Handmaded

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLone stjärna Treble O Lecteric järnvägway modellllerler Colleble årgång 1960 c 120 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Locomotive BB7604 Transilien Ep VI SNCF digitol son 3R -HO 1 87 -LSmodellllerLERS 10951S