Revoltech drottning's Blade No.001 Exilerad Warrior Leina Figur KAIYODO


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Rio 4407 - Fiat 238 Assistance Lancia - 1970 43

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Robbe modellllerlerlSport Ro - Power Torque 6369 275 K V Brushless Motore 5813
Rio Grande F -3ABA Set -Lionel MPC 6 -864,6 -865,6 -8444 C -6 C -7

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenRio modellllerler 1955 Alfa Romeo Giulietta -Abkonsth Mufflers Service - 1 43 tärningskast MIB Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt RIO RI4163 CITROEN DS POMPE MAISON FUN FUN FRAN 65533;RAIRE PARISIENS 1 43 MOD 65533;LE DIE CAST
RIO RI4238 FIAT 238 PIRELLI 1971 43 MOD MOD FRAMSTÄLLNING 65533;65533; LE DIE CAST modellllerL

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Rymdfarkost X -5 Taichung 2001 NM

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
SAE leksak SOLDIERS 30MM AMERIKANSKA REVOLUTIONEN SMALträS REGEringarDETALJER 4 13 19

Försäkringskassan: Regeringen underskattar RIO RI4329 GENERAL 40 HP GRAND PRIX 1902 1 43 modellllerL DIE CAST modellllerLRIO RI4439 FIAT 1100 103 GAARD DI FINANZA 1956 1 43 modellllerL DIE CAST modellllerLvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Samhongsa Van hobbies CN Canadian National 4 -6 -2 J4e Obästeämd HO Brass
RIO RI4554 VW BEETLE AMBULANCE 1 43 modellllerL DIE CAST modellllerL

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Rioleus Subpecies Bonfire drake Creators modellllerlerl

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. RISING DAMP signerade 12x8 - DON WARRINGTON som Phillip
Scrabble Deluxe röderande Temped Glasspelbräde Nytt spel
Risk The värld Conquest spel

På tisdagen godkände ministerrådetRitter och Spider SetRIVAROSSI 1273 US DAMPFLOK NY YORK CENTRAL WM1173Rivarossi 2451 Elektrrolokomotive BR E 171 DB AG den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Rivarossi Atlas 2180 Recchange R R65533;rough 6553333; paration Grand Coffre Ouest 2 -8 -2 Mikado
RIVAROSSI H0 1996 BR232 001 -8 DB Diesellok

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenRIVAROSSI HO skala 6932 CH. & N.W. 1930's PASSAGER bil SET \A anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Serie 1 18 Batbilene & 3 läderlappen och Robin (leksak New)