Linjära B modellllerlerler 1 72 TEMPLEN AV CAESAR i det romerska forumet


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Lionel 347 E ståard Gage Train Set, grön, 8E 337 338 med originalrutor

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
LINKBkonst 210 X2 EXTAMATOR MUFFLER.210 X2
Lionel 38885 C & NW GP -9 ICKE -POWERD DUMMY Enhet Cab New in låda w Master

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLionel 47932 O skala CSX bil bil \\\ 35; TTGX 150654 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Lionel 58603 bilnegie Science Center -Miniatyr järnvägroad och Village lådabil -Ny
LIONEL 6 -12726 GRAIN ELEVATOR BYGGNAD AV KITTTBIL ACCESSORI O GAUGE LAYOUT skala

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
LION bil HOLAND DAF DAFFODIL VARIOMATISK PROMUTIONNEL 1000 000

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Lion King - Mönster Wallet -LOUWWA0979 -LOUNGEflygaga

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Lionel 6 -14196 6ft.TMCC kontrolleraler to kontrolleraler Cable (10)Lionel 6 -17544 Flat bil 6212 Med Kombinevhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Lion Roar -Greatwall Hobby F -15B D Israeliska flygagagvapen &U.S.Air Force2 i 1 48
Lionel 6 -18213 Norfolk söderern Dash 8 40 -C Diesel Locomotive 8688 581214

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lionel 6 -19003 Milwaukee Road Dining bil

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. LIONEL 6 -19894 Hood s Operating Milk bil w Platform &Milk Cans O Gauge NY
LIONEL - 85406 - SÖDRA FÖRPACKNING LED FLAG 60 'SKYLLD lådabil - NY
Lionel 6 -26013 Canadian National Flatsbil w Zamboni

På tisdagen godkände ministerrådetLionel 6 -28226 Norfolk Södra SD80MAC Diesel Locomotive med TMCC NIBLIONEL 6 -30190 THOMAS SET -FÖRTECKNING 199.99 W CONTOLLER NY lådaED LotLionel 6 -37848 O IC Tractor -Tjärnväger den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Lionel 6 -49812 American flygagaer Talking järnvägroad Station New In låda
Lionel 6 -58555 Long Island Museum Farm Bureau TOFC W Tjärnvägers NIB 2016 O Gage

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLionel 6 -82056 O Operating Freight Station byggnad Kit anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

LIONEL - MISOURI PACIFIC GP -7