Renault 5TS Sedan stängd Canvas Roof 1975 - Vitesse V98080 - 1 43 i låda 38728


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
RE 100 bilen Suit Gundam F91 Vigna -Ghina 1 100 skala Gunpla från japan F S

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
PNSO 1 35 De prehistoriska varelserna Amarrasaurus Cazaui Dinosaur PVC Status
RE 1 100 Gundam Prödotyp 4 Enhet Gerbera Clear Färg Ver.2016 SUMMER begränsad

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenRe -mänt Pokemon Desktop figur Vol.3 Full uppsättning av 8 pcs Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Re -Plamoreia Arcen Ciel
Re ZERO busshiroad Vol.84 Emilia officiell bild spelamat

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Porsche 911 GT 1 18 GT anda GT144

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Power Rangers Super Mega Force samling bra mot Ond, komplett uppsättning nya i lådan

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Reac japan Design Intern samling 1 12 mini designers stol vol. 4Real Action Heroes Kamän Maskerad Rider V3 DX typ 2004 leksak japan Hobby japansvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Pro Målad stjärnornas krig Miniatyr Catar Jedi, Infinity Congrönion futuristic, NMM
Real Bakushin Susanow (Susanou) Metal Takara Hasbro Beyblade -- USA SELLER

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Real rymme spel prop morse code prop inmatad höger lösenord mönster att öppna

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. REALM AV TERROR VF RAVENLOFT UNANVÄNT TSR Set D &D Dungeons drakes låda Modul
Radiokontroll Förlaga Bil 1 14 McLaren P1 Autentisk Kroppsstyling w öppna Doors RC
Reaper Bones drake Plant 77505 PAINTED SOM PICTED PÅ 50mm basPAP

På tisdagen godkände ministerrådetReaper miniatyr Ma'al Drakar Draken Tyrant hkonsts modellllerler Kit 10046 ObästeämdREBOR Tyrannosaurus Rex Killer drottning Jungle Variant 1 35 skala Dinosauri modellllerlerlRecycling -dampfboot - Sorterad den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
röd Bull Tag Heuer RB12 18 18S241
röd LAMBORGHINI COUNTACH, MINI -MIRA 126.UXRA RARE och fortfarande bra villkor

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenröd Raven Boardspel Emperies of the Void låda EX anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

RARE CAST IRON KENTON ÖVERGRIPANDE CIRCUS WAGON OCH CAGE -POLAR BEAR,3 DRIVARE,2 HORS