1.0 Ram MFC XXL vit 4921colcz2582-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Min lilla ponny G4 -vänskap är magi Snowcatcher Ny i ask
Min lilla ponny prinsessan Celestia Vänskap är magiska väktare av Harmony

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

1.0 Ram MFC XXL vit 4921colcz2582-Ny stil

MFC 1.0 Ram vit XXL

Mikromaskiner Galoob KOMPLETE 3 PC Tågset MIB NIB 1989 Ny förseglad RARE

Min lilla ponny, Lot av 13.Tru Exclusives och mer.Ny

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Min lilla Pony CCG Canterlot Nights Booster låda Visa en ny fabrik

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Min lilla Pony Funko Vinyl Figur, Discord (Glitter Exklusiv) Mikromaskiner MICRO ljusS Galoob 1989 MISCA SEAL leksak
Min lilla Pony SDCC Discord och Fluttershy anda of Chaos 2016 Exklusivt
Min liten Pony ;F37 Rainbow Dash Enterspela NYCC Exklusiv

Mikromaskiner zbots serie 4 bruzor

Min liten Pony G3 Många 18 Ponies plus diverse accessoarer

Kontakt