Chogokin VF DX japan Siegfried för set Draken Lil -31F 4921cxudm91289-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Eduard Eduabigb49108 Su -2 -1 48
Eduard Eduabigf3591 Panzer Iva AuSF.H 1 35

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Chogokin VF DX japan Siegfried för set Draken Lil -31F 4921cxudm91289-Ny stil

DX Chogokin VF -31F Lil Draken set för Siegfried japan

Eduard 1 144 HMCS Snowberry Flåger Klass Corvette Del I Armamänt

Eduard Me Bf 109e -3 gul 1 Josef Payen 6 Jg 51 Mod Front 65533;rough 65533; le -kit 1 48 109 E Kit

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Eduard Royal Klass 1 48 Messerschmitt Bf 109F Dual Combo Two flygagagplan modellllerler Kit

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Edupress EP -LRN500 Reading for Detail grön - Nivå 50 -65 av Edupress.Helt ny Eduard 1 32 B -17G flygagaing Fortress motorer för HK modellllerler SIN63202
EF -2000 EUROFIghtER TYPHOON trumpetare Kit TR 02278
Efter kriget Lionel 6467 Diverse bil C10 OB

Eduard 1 32 P -39Q N landningsflikar för Kitty Hawk

Egen besättning Sleshder Flatbed CHASE Metallic röd Drag buss Evo

Kontakt